Klik hier voor de webversie wanneer deze e-mail van St. Anna Stichting Thema niet juist wordt weergegeven.
 
St. Anna Stichting Thema
 
Banner
 
» Fusie voortgang 
» Scholing Chirurgie 
» Pilot Eerste Hart Hulp St. Anna Ziekenhuis start 2 oktober aanstaande 
» Verwijzing Radiologie locatie Eindhoven niet op inloop 
» St. Anna Ziekenhuis verruimt bezoektijden 
» Update RTA ADHD 
» RTA Zindelijkheid
» RTA Licht Traumatisch Hersenletsel
» Aanvulling RTA Bariatrische Zorg
» Aanvulling RTA Tijdig spreken over levenseinde
» Gevestigd en vertrokken 
» Activiteitenkalender
 
Article Top
 

Fusie voortgang

Ook na de fusie: ziekenhuislocaties Geldrop en Eindhoven volledig open

Voor u als verwijzer is het waarschijnlijk niet nieuw meer: de St. Anna Zorggroep in Geldrop en het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven werken al enige tijd aan een fusieplan.

De patiënt wil naar het eigen ziekenhuis: Dat kan!

Nu de fusie steeds dichterbij komt, vragen patiënten steeds vaker: wat verandert er precies in het ziekenhuis waar ik altijd kom? Kan ik straks ook in mijn eigen ziekenhuis terecht? Het antwoord op deze vragen is helder: Ja, dat kan! Beide ziekenhuislocaties blijven ook na de fusie 24 uur per dag en 7 dagen per week het brede pakket ziekenhuiszorg aanbieden.

Hoe ziet de gefuseerde organisatie er straks uit?

Na de fusie zijn er twee hoofdlocaties: Geldrop en Eindhoven. De poliklinieken, Spoedeisende Hulp (SEH), Intensive Care (IC) en de Huisartsenpost (HAP) blijven op beide locaties open. De nieuwe organisatie kent straks drie landelijke speerpunten: sport & bewegen, waarvan het zwaartepunt in Geldrop zal liggen en oncologie en hart & vaat met het zwaartepunt in Eindhoven. Ananz, bestaande uit vier woonzorgcentra in Geldrop en Heeze, maakt ook onderdeel uit van de nieuwe organisatie. 

 
 
  Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
 

Scholing Chirurgie

Op zaterdag 30 september a.s. organiseert THEMA voor huisartsen een scholing chirurgie in de Skybox in het Philips Stadion te Eindhoven. De chirurgen Fred van der Linden, Piet Hoek en Wilbert Haagh praten u bij over Value Based Health Care Chirurgie en Collum Care 2.0. Klik hier om u aan te melden (vol = vol). 

Visual  
 
     
Article Bottom
 
Article Top
  Visual

Pilot Eerste Hart Hulp St. Anna Ziekenhuis start 2 oktober aanstaande

De Eerste Hart Hulp (EHH) is bedoeld voor de patiënten met (semi)acute cardiale problematiek.
De doelstelling is het realiseren van een snelle en complete triage van deze patiëntencategorie.
Hierdoor kan een snelle start worden gemaakt met de juiste behandeling.
Dat leidt tot verhoging van de kwaliteit van zorg en tevredenheid van de patiënt.
 

Vanaf 2 oktober aanstaande worden de patiënten met (semi)acute cardiale problematiek op alle dagen tussen   8.00 uur – 21.00 uur verwezen naar de EHH. Dit altijd na overleg met de coördinerend verpleegkundige EHH (tel nr 040-2864777) of na overleg met de dienstdoende (kliniek)cardioloog.

Wat verandert er per 2 oktober 2017?

1.    Overlegnummer coördinerend verpleegkundige EHH 040-2864777

2.    De EHH is op de 3e etage (route 92) naast de hartbewaking (CCU)

3.   Buiten de EHH openingstijden (alle dagen 8.00 uur – 21.00 uur) gaan de patiënten met (semi)acute cardiale problematiek gewoon -zoals eerder- naar SEH. 

 
Article Bottom
 
Article Top
 

Verwijzing Radiologie locatie Eindhoven niet op inloop

Verwijzing van patiënten naar locatie Eindhoven kan niet ‘op inloop’ plaatsvinden, hiervoor dient altijd een telefonische afspraak gemaakt te worden.

Helaas gebeurt het heel vaak dat patiënten onaangekondigd en zelfs met indicatie/vraagstelling ‘fractuur’ op locatie Eindhoven worden aangeboden. Het is erg vervelend voor de patiënt wanneer de laborant moet melden dat ze daar niet direct geholpen kunnen worden en/of alsnog naar locatie Geldrop moeten rijden i.v.m. een mogelijke fractuur. Behandeling bij een fractuur is niet mogelijk op locatie Eindhoven.

Vriendelijk verzoeken wij u dan ook om in de communicatie naar de patiënt duidelijk aan te geven dat de keuze voor locatie Eindhoven betekent dat er ALTIJD EEN TELEFONISCHE AFSPRAAK gemaakt moet worden.

In de verwijzing via ZorgDomein wordt duidelijk aangegeven voor welke onderzoeken de patiënt op locatie Geldrop OP INLOOP terecht kan. 

Visual  
 
     
Article Bottom
 
Article Top
 

St. Anna Ziekenhuis verruimt bezoektijden

Per 1 september 2017 verruimt het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop de bezoektijden op de verpleegafdelingen. Bezoekers kunnen opgenomen patiënten bezoeken van 11.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 20.00 uur. Hiermee komt het St. Anna Ziekenhuis tegemoet aan de wens van haar patiënten, hun familie en mantelzorgers. Verruiming van de bezoektijden geeft de familie of mantelzorger meer flexibiliteit. Daardoor kunnen zij meer aanwezig zijn en zo de patiënt meer steun en afleiding bieden.

De nieuwe bezoektijden gelden voor alle verpleegafdelingen met uitzondering van de Acute Opname Afdeling (AOA), de afdeling psychiatrie (PAAZ), de stroke unit op de afdeling neurologie, de kinderafdeling en Geboortecentrum Anna. Deze afdelingen behouden hun bestaande bezoektijden.

Een overzicht van de bezoektijden is te vinden op www.st-anna.nl/bezoektijden

 
 
  Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
 

Update RTA ADHD

In 2017 is er overleg geweest tussen de gemeenten, kinderartsen en huisartsen over de ADHD zorg. Naar aanleiding van dit overleg is de RTA ADHD aangescherpt, m.n. de afspraken rondom de overdracht van bij de kinderartsen bekende patiënten met ADHD naar de eerste lijn.  

U vindt de nieuwe versie op de website van de transmurale centra, voor THEMA: www.thema-anna.nl en in de RTA ZOB app. 

 
 
 
Article Bottom
 
Article Top
 

RTA Zindelijkheid

N.a.v. een regionaal overleg van JGZ, huisartsen en kinderartsen is het initiatief genomen om samenwerkingsafspraken op te stellen rondom het thema Zindelijkheid.

De samenwerkingsafspraak richt zich met name op de logistiek van de zorg:  wie doet er wat, wanneer verwijst men, en naar wie? Een regionale werkgroep van kinderartsen/urotherapeuten, huisartsen/POH, jeugd en JGZ-zorgverleners heeft de RTA ontwikkeld.
U vindt de nieuwe versie op de website van de transmurale centra, voor THEMA: www.thema-anna.nl en in de RTA ZOB app. 

 
 
 
Article Bottom
 
Article Top
  Visual

RTA Licht Traumatisch Hersenletsel

N.a.v. van het uitbrengen van de zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel heeft het netwerk NAH Zuidoost Brabant het initiatief genomen om een RTA Licht Traumatisch Hersenletsel te ontwikkelen.
In een werkgroep met de regionale neurologen, kinderneurologen, revalidatiearts en kaderhuisartsen is deze RTA ontwikkeld. De samenwerkingsafspraak richt zich met name op het herkennen en erkennen van het LTH en de afspraken:  wie doet er wat, wanneer verwijst men, en naar wie? In de bijlagen zijn de screeningsinstrumenten en de patiënteninformatie opgenomen.

Bij het Informatie- & Adviespunt Hersenletsel Zuidoost Brabant kunt u terecht bij vragen:
Telefoon: 088 – 633 09 99
Email: informatie@nahzobrabant.nl
www.nahzobrabant.nl 

De RTA wordt eind september gepubliceerd via de RTA ZOB app en via de websites van de transmurale centra, voor THEMA www.thema-anna.nl 

 
 
     
Article Bottom
 
Article Top
 

Aanvulling RTA Bariatrische zorg

Bij de RTA Bariatrische Zorg is in de RTA ZOB app en de website van de transmurale centra, voor THEMA www.thema-anna.nl een link over een e-learning module toegevoegd. 

 
 
   
Article Bottom
 
Article Top
 

Aanvulling RTA Tijdig spreken over levenseinde

Bij de RTA tijdig spreken over levenseinde zijn een aantal tekstuele aanpassingen gedaan en als bijlage is een voorbeeld wilsverklaring toegevoegd. U vindt de nieuwe versie op de website van de transmurale centra, voor THEMA: www.thema-anna.nl en in de RTA ZOB app. 

 
 
   
Article Bottom
 
Article Top
 

Gevestigd en vertrokken

Nieuwe specialisten St. Anna Ziekenhuis

Mevrouw A.J. (Femke) Vermeulen, tandarts per 01-09-2017Melden mutaties

Om u nog beter van dienst te zijn en u de juiste service te bieden is een actueel en volledig relatiebestand van belang. Daarom stellen wij het bijzonder op prijs als u mutaties zoals nieuw e-mailadres, telefoonnummer, nieuwe en vertrokken collega’s aan ons wilt doorgeven via: thema@st-anna.nl.

 
 
 
Article Bottom
 
Article Top
 

Activiteitenkalender

20 september 2017 | Symposium Nederlands Hart Netwerk
21 september 2017 | Scholing "Tijdig spreken over het levenseinde, MMC VHV
28 september 2017 | Bedside teaching, St. Anna Ziekenhuis
30 september 2017 | Scholing chirurgen Skybox PSV stadium
5 oktober 2017         | Nascholing antistolling i.h.k.v. herziene RTA Antistolling
28 november 2017  |Transmuraal diabetes overleg: Casuïstiekbespreking
23-26 mei 2018        | Themadagen

 
 
  Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
 

Heeft u vragen, opmerkingen en suggesties voor THEMA (THEMA-soos, THEMA-raad, Nieuwsbrief etc.) Stuur dan een e-mail naar thema@st-anna.nl. Wij zijn benieuwd naar uw reactie.

 
 
 
Stichting THEMA
Bogardeind 2 | 5664 EH Geldrop | T: 040 - 286 44 89
 
 
 
Wilt u graag nieuws op maat ontvangen? Pas dan uw profiel aan.
Wilt u deze mail niet meer ontvangen? klik dan hier om uit te schrijven voor de nieuwsbrief.