Nieuwe versie!!! In deze nieuwsbrief: aangepast artikel COVID 19 status ziekenhuis en Ananz Nieuwe medisch specialisten, Zorgpad niet-specifieke klacht bij ouderen, centrum voor Leefstijlgeneeskunde, start teleconsultatie reumatologie enz
THEMA
9 april 2021 - online versie
COVID-19 -> Status ziekenhuis en Ananz
Ziekenhuis
In het ziekenhuis blijft het druk en onvoorspelbaar, met steeds net voor het weekend een enorme toeloop op de spoedeisende hulp en verpleegafdelingen van zowel covid- als non-covid-patiënten, wat zich tijdens en na het weekend weer stabiliseert.

We hebben onze reguliere zorg op dit moment met 33% afgeschaald. Alles met als doel het cohort overeind te houden én tijdelijk medewerkers vrij te spelen om de noodzakelijke IC-zorg aan (zeer zieke) non-covid-patiënten te kunnen bieden. Ondanks de start van de vaccinatiecampagne is de uitweg langer dan we gehoopt en verwacht hadden. Dus blijft het zaak de situatie in ons ziekenhuis van dag tot dag te monitoren en flexibel in te spelen op de ontwikkelingen.

Ananz
Ananz is gelukkig coronavrij en er zijn ook geen verdenkingen van nieuwe besmettingen. Door de hoge vaccinatiegraad onder bewoners en medewerkers lijkt dit deel van onze zorggroep in rustiger vaarwater te komen.
Openingstijden tijdens de feestdagen
27 april Koningsdag
Op Koningsdag zijn al onze poliklinieken en overige diensten (bv bloedafname) gesloten.
5 mei Bevrijdingsdag
Op 5 mei is onze bloedafname in het St. Anna Ziekenhuis te Geldrop geopend van 08.00 uur - 17.00 uur. Alle externe bloedafnamelocaties van de St. Anna Zorggroep zijn gesloten.
 Al onze poliklinieken en overige diensten (bv radiologie) zijn gesloten. 
Lees meer
Patiëntenportaal mijnAnna vernieuwd
Vanaf 6 april 2021 kunnen alle patiënten van het St. Anna Ziekenhuis inloggen in het vernieuwde patiëntenportaal mijnAnna. Op basis van de ervaringen en reacties van patiënten die gebruik maakten van het oude portaal wordt nu een vernieuwde versie gelanceerd. Het inloggen op mijnAnna gaat voortaan eenvoudig en veilig via DigiD.
Lees meer
Start teleconsultatie reumatologie St. Anna Ziekenhuis
Twijfelt u over de noodzaak om een patiënt te verwijzen naar reumatologie of heeft u andere medische vragen? Vanaf nu kunt u onze reumatoloog digitaal raadplegen via teleconsultatie in ZorgDomein. Dr. Fleur Poelkens, reumatoloog  bij de Sint Maartenskliniek en werkzaam op locatie Anna Ziekenhuis, beantwoordt snel uw medische vragen!
Lees meer
Centrum voor Leefstijlgeneeskunde
Je goed (blijven) voelen in coronatijd
De huidige tijd maakt het voor mensen niet gemakkelijk om zich goed te blijven voelen: we bewegen minder, eten meer, onze conditie gaat achteruit en ook mentaal voelen we ons minder sterk. Terwijl het juist nu zo belangrijk is om fit te blijven!
Daarnaast zijn er veel coronapatiënten die, ondanks ‘milde’ coronaklachten, langdurig last houden van klachten als vermoeidheid en kortademigheid. 
U kunt uw patiënten nu verwijzen naar het Centrum voor Leefstijlgeneeskunde. 
Lees meer
Zorgpad niet-specifieke klachten bij ouderen beschikbaar in de RTA ZOB app
Een projectgroep binnen ketenorganisatie Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB) heeft een
zorgpad opgesteld voor ouderen met niet-specifieke klachten op de spoedeisende hulp (SEH). Het zorgpad is opgenomen in de RTA ZOB app. U ontvangt in de volgende nieuwsbrief meer informatie over de start van dit project in het St. Anna ziekenhuis.
Troponine-T afkapgrens wordt referentiewaarde
Vanaf 1 april as. zal de ‘rule-in afkapwaarde’ vervangen worden door het 99e percentiel van een gezonde referentiepopulatie, de referentiewaarde, te weten 14 ng/L. De verandering van werkwijze is regionaal (St. Anna, CZE, Elkerliek en MMC) vastgesteld (Nederlands Hart Netwerk).
Point-of-care D-dimeer test voor huisartspraktijk
Vanuit veel huisartsen hebben wij de vraag gekregen om een Point-of-Care D-dimeer test om in de eigen praktijk uit te kunnen voeren. Wij gaan meewerken aan een groot validatieonderzoek en vragen uw medewerking. 
Kennismaking nieuwe sportarts Tom Wiggers
Ik ben Tom Wiggers, 33 jaar en de nieuwe sportarts bij het St. Anna Ziekenhuis /TopSupport.

Mijn specialisatie sportgeneeskunde heb ik in Amsterdam gedaan en afgerond. Ik ga werken op de polikliniek sportgeneeskunde bij TopSupport en als sportarts van de PSV Academy (jeugdopleiding).

Nieuwe oogarts per 12 april a.s.
We zijn verheugd te kunnen delen dat per 12 april Michelle Hendriks start als oogarts in het St. Anna Ziekenhuis. Michelle rondt momenteel haar opleiding af in het Oogziekenhuis in Rotterdam. Zij zal zich in eerste instantie vooral bezig houden met algemene oogheelkunde en cataractchirurgie.
Per 1 april digitaal verwijzen voor 1e lijns verloskundigen 
Per 1 april 2021 kunnen 1e lijns verloskundigen via Zorgdomein naar het St. Anna ziekenhuis verwijzen en laboratoriumdiagnostiek aanvragen. Lees verder voor meer informatie en werkwijze. 
Lees meer
Melding overlijden patiënt naar huisarts via Edifact
Als gevolg van het einde aan het gebruik van de fax wordt na het overlijden automatisch een kort bericht via Edifact naar de huisarts gestuurd. Vanuit de specialist volgt een uitgebreid bericht. 
Wist u dat...
 • Indien u stopt met uw werkzaamheden als huisarts dit gevolgen heeft voor verwijzingen nog gedaan op uw naam?
 • Indien u als basisarts of waarnemer werkzaam bent, u niet onder uw eigen AGB code mag  verwijzen via Zorgdomein
Mutaties huisartsen en medisch specialisten
Huisartsen
 • Adres en naamswijziging: Huisarts Joke Duursma van huisartsenpraktijk Het Atrium in Geldrop zet met ingang van 1 april jl. haar praktijk zelfstandig voort onder de naam huisartsenpraktijk Montis. Het nieuwe adres is Cultureel Centrum Hofdael, Molenstraat 23, 5664 HV Geldrop, tel.nr 040-2180004.  
 • Adreswijziging: HAP De Vocht en Van den Hurk te Leende is verhuisd naar Dorpstraat 60a, 5595 CJ Leende. 
 • Huisartsenpraktijk Scholten te Helmond is overgenomen door Co-Med Brouwhuis. 
 • Per 1 april is huisarts Ad Dingemans uit Valkenswaard met pensioen. De praktijk is overgenomen door Janneke van Otterdijk en de nieuwe naam is Huisartsenpraktijk 't Dorp. 
Medisch specialisten
 • Per 1 april 2021 is de heer Tom Wiggers werkzaam als sportarts.
 • Per 12 april 2021 is mevrouw Michelle Hendriks werkzaam als chef de clinique oogheelkunde
 • Per 21 april 2021 is de heer L. Stroy werkzaam als kaakchirurg. 

  Melden mutaties
  Om u beter van dienst te zijn en u de juiste service te bieden is een actueel en volledig relatiebestand van belang. Daarom stellen we het bijzonder op prijs als u mutaties zoals nieuw e-mailadres, telefoonnummer, nieuwe en vertrokken collega's aan ons wilt doorgeven via thema@st-anna.nl
Nieuws St. Anna Zorggroep
Ananz

Topsupport

St. Anna Ziekenhuis
THEMA
Transmurale zorg Huisartsen Eerste lijn
Medisch specialisten en St. Anna Ziekenhuis
Bogardeind 2 | 5664 EH Geldrop | T: 040 - 286 44 89