In deze nieuwsbrief: Aanpassing beleid mondkapjes op locaties, zorgen om afname verwijzingen, RTA prostaatdiagnostiek, nieuwe zorgproducten in Zorgdomein, pensioen Koen Brakel, mutaties enz.
THEMA
9 maart 2021 - online versie
COVID-19 -> Zorgen om afname verwijzingen
De afgelopen maanden zien we een dalende trend in verwijzingen vanuit de eerste lijn. Op basis van ervaringen uit de eerste COVID-golf maken we ons zorgen dat we bepaalde patiëntencategorieën te laat gaan zien op onze poliklinieken.
Lees meer
Aanpassing beleid mondkapjes op onze locaties.
Gezien de opmars van de Britse variant hebben wij besloten ons beleid met betrekking tot mondkapjes aan te passen. Dit om onze bezoekers, patiënten, bewoners, medewerkers en vrijwilligers nog beter te beschermen tegen deze besmettelijkere variant.
Voor alle bezoekers en patiënten van alle locaties van de St. Anna Zorggroep geldt dat zij sinds vrijdag 26 februari verplicht zijn een ‘chirurgisch mondneusmasker type 2R’ te dragen in het ziekenhuis, bij Ananz of bij Topsupport. 
Lees meer
Verwijzen naar Borstzorg Anna: Juist nu!
De uitnodigingsinterval van het bevolkingsonderzoek borstkanker is verruimd van 2 naar 3 jaar. Het St. Anna Ziekenhuis roept mensen op om juist nú bij klachten meteen hun huisarts te raadplegen. Met een verwijzing naar Borstzorg Anna, kan de patiënt snel terecht in Geldrop of Eindhoven. 
Lees meer
Nieuw aanbod plastische chirurgie in Zorgdomein
Huisartsen kunnen patiënten rechtstreeks naar de plastisch chirurg doorverwijzen wanneer er sprake is van:
 • Excisies van huidtumoren direct door de plastisch chirurg
 • Direct behandel spreekuur voor naevi, atheroomcysten en littekentjes.
U vindt het nieuwe aanbod in Zorgdomein. 
Lees meer
Nieuw in Zorgdomein: verwijzen door 1e lijns verloskundigen
De 1e lijns verloskundigen kunnen per 1 april 2021 via Zorgdomein gaan verwijzen naar het St. Anna Ziekenhuis en laboratoriumdiagnostiek aanvragen. Ze kunnen verwijzen naar poli kindergeneeskunde en poli gynaecologie/verloskunde.
De spoedverwijzingen blijven nog via Zorgmail verlopen. 
RTA prostaatdiagnostiek update 2021
De update RTA prostaatdiagnostiek is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met HaCa. De vorige versie was op meerdere fronten verouderd en is nu aangevuld met de meest recente richtlijnen van zowel de Nederlandse als de Europese Urologie Vereniging. Het doel was u als huisarts de komende jaren steun te kunnen bieden aan deze geüpdate RTA in het maken van juiste keuzes voor uw patiënten met prostaatkanker. 
Online informatieavonden zwangerschap & bevallen Geboortecentrum Anna
In verband met de coronamaatregelen is het momenteel niet mogelijk voor aanstaande ouders om het St. Anna Ziekenhuis te bezoeken voor een voorlichtingsavond. Om die reden organiseren we op dinsdag 6 april a.s. de eerstvolgende online voorlichtingsavond voor zwangeren van 19.30 uur – 21.30 uur.
Lees meer
Hoe word je weer fit na COVID? 

TopSupport helpt bij langdurige vermoeidheid, kortademigheid, pijn op de borst en spierpijn na COVID 19.

Herstel door inspanningsdiagnostiek en beweeginterventie

Patiënten die met corona in het ziekenhuis hebben gelegen, worden daarna begeleid bij hun revalidatie. Maar patiënten die met ‘milde-’corona thuis zijn gebleven hebben deze begeleiding niet.  Deze patiënten, met langdurige klachten, kunnen door een huisarts of specialist verwezen worden naar TopSupport. 

Lees meer
Pensioen Koen Brakel, radioloog, per 01-01-2021
Na ruim 25 jaar in het St. Anna Ziekenhuis heb ik nu de pensioen gerechtigde leeftijd als radioloog bereikt. Een gebruikelijk afscheid is helaas in deze periode niet mogelijk, vandaar een korte groet op deze plek. Ik heb met heel veel plezier in ons mooie ziekenhuis gewerkt waarbij ook de goede samenwerking met huisartsen voor mij een heel belangrijk onderdeel is geweest. 
Wist u dat...
 • Indien u stopt met uw werkzaamheden als huisarts dit gevolgen heeft voor verwijzingen nog gedaan op uw naam?
 • Indien u als basisarts of waarnemer werkzaam bent, u niet onder uw eigen AGB code mag  verwijzen via Zorgdomein
Mutaties huisartsen en medisch specialisten
Huisartsen
 • Praktijknaam- en adreswijziging: HAP Mauritslaan te Helmond is verhuisd naar Gasthuisstraat 102, 5708 HP Helmond en de nieuwe naam is HAP Gasthuisstraat. 
 • SGE de Parade te Eindhoven: mevrouw J. Verhoeve is sinds 31-12-2020 niet meer werkzaam in de praktijk, mevrouw M. Bod is sinds 01-01-2021 werkzaam in de praktijk
 • SGE Strijp te Eindhoven: de heer E.R.J. Berends is niet meer werkzaam in de praktijk, hij is werkzaam bij SGE International.
 • HAP P. v.d. Sande te Oirschot is overgenomen door Co-Med Oirschot.
 • HAP de Beemden te Reusel is overgenomen door Co-Med Reusel.
 • HAP J.F.J.M. Scholten te Helmond is overgenomen door Co-Med Brouwhuis.
 • HAP Keunen te Eindhoven: de heer F. Hu is sinds 31-12-2020 niet meer werkzaam in de praktijk.  
 • GezondheidsCentrum de oude Toren te Eindhoven: de praktijk is beëindigd. 

Medisch specialisten
 • Per 1 maart 2021 is mevrouw E.E. de Vries werkzaam als waarnemer bij de urologie. 
 • Per 21 april 2021 is de heer L. Stroy werkzaam als kaakchirurg. 

  Melden mutaties
  Om u beter van dienst te zijn en u de juiste service te bieden is een actueel en volledig relatiebestand van belang. Daarom stellen we het bijzonder op prijs als u mutaties zoals nieuw e-mailadres, telefoonnummer, nieuwe en vertrokken collega's aan ons wilt doorgeven via thema@st-anna.nl
Nieuws St. Anna Zorggroep
Ananz

Topsupport

St. Anna Ziekenhuis
THEMA
Transmurale zorg Huisartsen Eerste lijn
Medisch specialisten en St. Anna Ziekenhuis
Bogardeind 2 | 5664 EH Geldrop | T: 040 - 286 44 89