In deze nieuwsbrief: zorgen om afname verwijzingen, melden overlijden patiënten, open plekken dagbesteding Ananz Heeze, nieuwe RTA's, bevallen in een suite, aangepast zorgpad slaapstoornis, hoofdpijnpoli kinderen, mutaties huisartsen enz. 
THEMA
4 februari 2021 - online versie
COVID-19 -> Zorgen om afname verwijzingen
De afgelopen maanden zien we een dalende trend in verwijzingen vanuit de eerste lijn. Op basis van ervaringen uit de eerste COVID-golf maken we ons zorgen dat we bepaalde patiëntencategorieën te laat gaan zien op onze poliklinieken.
Lees meer
Gewijzigde Leidraad voor patiënten thuis met COVID 19
In januari 2021 is de leidraad voor patiënten thuis met COVID 19 aangepast. De nieuwe versie is opgenomen in de RTA ZOB app en kan op onze website geraadpleegd worden. 
Lees meer
 
Goed bevallen in gezinssuite Geboortecentrum Anna
Met ingang van 4 januari kan iedereen die bevalt in het St. Anna Ziekenhuis gebruik maken van een gezinssuite. Het voordeel hier van is, dat je als gezin in huiselijk sfeer bij elkaar kunt blijven, ook na de bevalling. 
Lees meer
Aanpassing zorgpad slaapstoornis
Vanaf 21 januari is het zorgpad slaapstoornis aangepast
Dit doen we om beter aan te sluiten bij de behoefte van onze patiënten. Patiënten die verwezen worden voor verdenking op OSAS, snurken of slaapstoornis, worden pas gezien door een specialist, nádat de uitslag van hun diagnostische onderzoek is besproken in het MDO. 
Lees meer
Hoofdpijnzorg St. Anna erkend als hoofdpijncentrum
Reeds sinds 2004 wordt de zorg voor kinderen met hoofdpijn op een gestructureerde manier aangepakt in het St Anna.
We doen dit met ondersteuning van een multidisciplinair team waarin naast de kinderarts ook de kinderhoofdpijnverpleegkundige, fysiotherapeut, psycholoog en pedagogisch medewerker deelnemen.   
Lees meer
Melden overlijden patiënten voortaan alleen via mail
We willen ervoor zorgen dat het melden van het overlijden van uw patiënten op een veilige en duidelijke manier gebeurt. Graag vragen wij u om voortaan het melden van overlijden van uw patiënten alleen nog maar schriftelijk via de mail te melden. U kunt dit doen door een mail te sturen naar patientenadministratie@st-anna.nl. Binnenkort is er ook een Zorgmailadres beschikbaar voor de patiëntenadministratie. 
Missende correspondentie / uitslagen e.d. 
Heeft u als zorgverlener het idee correspondentie, uitslagen e.d. te missen van uw patiënten, dan horen wij dat graag van u. Wij zullen dan proberen na te gaan of er een probleem is en waar dit dan ligt en het natuurlijk, indien nodig samen met u, op te lossen. Schroom niet om contact met ons op te nemen. U kunt voor algemene vragen ons mailadres thema@st-anna.nl gebruiken. Wij beschikken ook over een Zorgmailadres, indien u patiëntinformatie wilt delen. 
Einde gebruik fax per 01-01-2021!
Per 1 januari 2021 is het St. Anna Ziekenhuis gestopt met faxen. We hebben 2 veilige alternatieven gevonden om te kunnen communiceren met u en uw praktijk: Zorgmail en ZIVVER. Heeft u nog vragen of ondervindt u problemen? Laat het ons weten, het snelst via de mail thema@st-anna.nl.
U vindt op onze THEMA website onder "voor verwijzers", Zorgmailadressen, een overzicht van de Zorgmailadressen van de St. Anna Zorggroep.   
Lees meer
RTA fundus screening
Handvatten screening, diagnostiek en behandeling van diabetische retinopathie bij volwassenen. U vindt de RTA in de RTA app en op onze website. Lees verder
Nieuw RTA COPD formularium
Over het gericht voorschrijven bij inhalatie medicijnen. U vindt het formularium in de RTA ZOB app en op onze website. 
Lees verder
RTA Diabetes formularium
Diabetes formularium gericht voorschrijven glucose verlagende medicatie U vindt de RTA / formularium in de RTA app en op onze website. Lees verder
Open plekken bij Dagbesteding Ananz in Heeze
De dagbesteding van Ananz is bedoeld voor oudere mensen (ook met lichte dementie) uit de gemeente Heeze-Leende. Naast een zinvolle invulling van de dag, kunnen de mantelzorgers de zorg even loslaten. We hebben een gevarieerd (coronaproof) activiteitenprogramma. Een beschikking van de gemeente is nodig.
Lees meer
Wijziging in HbA1c test
De fabrikant van onze HbA1c test heeft wereldwijd een aanpassing verricht in de calibrator van de test. Door deze aanpassing komt de meetmethode beter overeen met de referentiemethode voor HbA1c. Bij deze willen wij u informeren over de gevolgen voor de door ons gerapporteerde waarden. 
Lees verder
RTA Nieuws
 • Binnen de RTA app is het tabblad Formularia toegevoegd naast het tabblad werkafspraken. Zo kunt u de diverse formularia goed terugvinden.
 • Heeft u al toegang tot de RTA app en het smoelenboek? Check uw gegevens en pas aan indien nodig. 
 • Nog geen toegang en u bent wel zorgverlener? Neem contact op via de mail thema@st-anna.nl 
Wist u dat...
 • Indien u stopt met uw werkzaamheden als huisarts dit gevolgen heeft voor verwijzingen nog gedaan op uw naam?
 • Indien u als basisarts of waarnemer werkzaam bent, u niet onder uw eigen AGB code mag  verwijzen via Zorgdomein
Mutaties huisartsen en medisch specialisten
Huisartsen
 • Mevrouw W.M.J. van Esch en mevrouw c.Y. Man-tang hebben per 1 januari 2021 de praktijk van mevrouw P.J. Dalinghaus - Nienhuis te Eindhoven overgenomen. 
 • De heer Frank de Ruijter, huisartsenpraktijk Vredesplein te Eindhoven is per 1 januari 2021 gedissocieerd van mevrouw Van der Linden.
 • Marion van Arendonk, huisarts bij HAP Campanula te Asten is per 1 januari 2021 gestopt als vaste huisarts. De huisartsen P. Arts, R. Saenen - Hamelink, M. Bout - Boertien, M. Klaassen en A. Bakens vormen het vaste huisartsenteam. 
 • Per 1 januari 2021 start de heer Joop van Heumen binnen Medisch Centrum Dommelen te Valkenswaard zijn huisartsenpraktijk.
 • Per 1 februari 2021 gaat de heer Kees van Jaarsveld, HAP Rijckehoef te Sint Oedenrode, met pensioen. Huisartsen E. Maas en K. Tersmette zetten de praktijk voort. 
Medisch specialisten
 • Per 1 december 2020 is mevrouw M.J.P. (Rosanne) van Hoof werkzaam als chef de clinique cardiologie. 
 • Per 1 februari 2021 start de heer dr. R. (Rintje) Agricola als chef de clinique orthopedie

  Melden mutaties
  Om u beter van dienst te zijn en u de juiste service te bieden is een actueel en volledig relatiebestand van belang. Daarom stellen we het bijzonder op prijs als u mutaties zoals nieuw e-mailadres, telefoonnummer, nieuwe en vertrokken collega's aan ons wilt doorgeven via thema@st-anna.nl
Nieuws St. Anna Zorggroep
Ananz

Topsupport

St. Anna Ziekenhuis
THEMA
Transmurale zorg Huisartsen Eerste lijn
Medisch specialisten en St. Anna Ziekenhuis
Bogardeind 2 | 5664 EH Geldrop | T: 040 - 286 44 89