In deze nieuwsbrief: richtlijn EGV-samenwerkingszorg voor patiënten met Covid, start huisartsenadvieslijn, meesturen van bijlagen in Zorgdomein, gebruik Zivver / Zorgmail ipv faxen, nieuwe specialisten enz. 
THEMA
17 december 2020 - online versie
Update COVID-19
We hopen dat de maandag afgekondigde harde lockdown ons helpt de drukte in het ziekenhuis te verminderen. Mede door een hoger ziekteverzuim onder medewerkers blijft het een puzzel om zoveel mogelijk reguliere zorg te bieden. Een beperkt deel van onze operaties kan helaas nog steeds niet doorgaan, alle poli’s zijn wel gewoon open en ook alle onderzoeken gaan door.

De meest actuele informatie voor uw patiënten vindt u altijd op onze website. 
Lees meer
Richtlijn EGV samenwerkingszorg voor patiënten met COVID 19
Regionaal zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt over een stabiele COVID patiënt die na ontslag uit het ziekenhuis met zuurstof naar huis gaat. Dit protocol is opgenomen in de RTA ZOB app en kan op onze website geraadpleegd worden. 
Lees meer
 
Transmuraal team start met huisartsenadvieslijn
Vanaf 23 november kunnen huisartsen en praktijkondersteuners de Huisartsenadvieslijn bellen voor advies over de keuze van vervolgzorg voor hun patiënten. Huisartsenpraktijken kunnen op deze manier gebruik maken van de expertise van ons transmuraal team. 
Lees meer
ZorgDomein: meesturen van bijlagen
Het is tegenwoordig mogelijk om een bijlage mee te sturen met een verwijzing via ZorgDomein naar het St. Anna Ziekenhuis. Denk bijvoorbeeld aan een onderzoeksuitslag van de huisarts of brief van een andere zorgverlener. 
Einde gebruik fax per 01-01-2021!
Per 1 januari 2021 stopt het St. Anna Ziekenhuis met faxen. We hebben 2 veilige alternatieven gevonden om te kunnen communiceren met u en uw praktijk: Zorgmail en ZIVVER. De huisartsen in onze regio hebben een mail ontvangen met meer informatie. Heeft u de mail gemist of niet ontvangen? Klik op lees meer om de informatie te lezen en, indien dit nog niet is gedaan, een reactie te geven.  
Lees meer
Uitbreiding vakgroep gynaecologie
Recent is de vakgroep gynaecologie van het St. Anna Ziekenhuis uitgebreid met twee nieuwe specialisten: Roeland Odijk en Channa Schmeink, zij stellen zich verderop in deze nieuwsbrief aan u voor. 

Wilt u nader kennismaken met onze vakgroep gynaecologie of meer informatie over ons zorgaanbod ? Laat het ons weten. Hiervoor kunt u contact opnemen met Roeland Odijk via r.odijk@st-anna.nl. Elkaar kennen en weten te vinden, is immers belangrijk voor een goede samenwerking.
Lees meer
Maak kennis met Roeland Odijk, gynaecoloog
Per 1 maart 2020 ben ik gestart als gynaecoloog in het St Anna. De onfortuinlijke timing, zo goed als daags voor de eerste lockdown, heeft gemaakt dat ik velen van u helaas niet in levende lijve heb kunnen ontmoeten.
Lees meer
 
Maak kennis met Channa Schmeink, gynaecoloog
Per 1 augustus is Channa Schmeink gestart als gynaecoloog in het St. Anna Ziekenhuis. Zij heeft haar opleiding in het Rijnstate ziekenhuis en het Radboud UMC gevolgd. Persoonlijke aandacht en teamwork staan centraal voor haar. Haar aandachtsgebieden zijn minimaal invasieve chirurgie en de oncologie, met in het bijzonder de colposcopieën. 
Opvolging in de vakgroep plastische chirurgie; maak kennis met Alexander Kroeze
Dhr. Kroeze behaalde tussen 2003 en 2009 zijn diploma en Master Geneeskunde aan de R.U.G. in Groningen. Na een aantal jaren werkervaring als plastisch chirurg te hebben opgedaan in verschillende ziekenhuizen, is hij op 1 november jl. in ons ziekenhuis gestart als plastisch chirurg. 
 
Lees meer
 
Nieuwe chef de clinique interne geneeskunde - hematologie: Dennis Willemsen
Per 1 december zal ik met veel plezier en overtuiging werkzaam zijn in het St. Anna Ziekenhuis. De goede werksfeer en persoonlijke benadering binnen het ziekenhuis spreken mij enorm aan en ik draag graag een steentje bij aan het gezamenlijke doel van kwalitatief goede zorg, dichtbij de patiënt. Ik zelf ben een breed geïnteresseerde Internist met als aandachtsgebied de hematologie.
Lees meer
Unieke samenwerking levert snellere en betere plaatsing in verpleeghuizen op
Ananz start samen met Amaliazorg, Archipel, Sint Annaklooster, Joriszorg, Oktober, Valkenhof en Vitalis Woonzorg Groep een unieke samenwerking. We werken sinds kort met één systeem waarin de vraag naar zorg en ons gezamenlijk zorgaanbod samenkomt.  Ons doel is om ouderen met een zorgbehoefte zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plaats te bieden. 
Lees meer
Topsupport, St. Anna Ziekenhuis en Fysiotherapie Van Hoof starten spreekuur voor onbegrepen knieklachten. 
Met ingang van 25 november kunnen jonge mensen met onverklaarbare klachten aan de knie(schijf) terecht bij TopSupport bij het nieuwe spreekuur voor onbegrepen klachten aan de knieschijf.
Lees meer
Fitter en minder pijn door deelname aan het Beweegprogramma Artrose St. Anna Ziekenhuis
Het St. Anna Ziekenhuis biedt een speciaal fysiotherapeutisch beweegprogramma voor mensen met artroseklachten. 
Lees meer
Start keuzehulpen liesbreuken en galsteenlijden
Bij het St. Anna Ziekenhuis vinden we het belangrijk dat patiënt en specialist samen beslissen over de behandeling. Bij een aantal specialismen maken we gebruik van keuzehulpen. Patiënten vullen vooraf een online vragenlijst in en komen goed voorbereid naar het consult. Er zijn nu ook keuzehulpen beschikbaar voor patiënten met een liesbreuk of galsteenlijden.
Lees meer
Registratietarief voor het oproepen van patiënten met een chronische aandoening
Vanaf 1 januari 2021 brengt het St. Anna Ziekenhuis het registratietarief in rekening voor het oproepen van patiënten met een chronische aandoening.
Lees meer
RTA Nieuws
 • De RTA Diabetische Voetulcus is aangepast en staat op onze THEMA website en in de RTA ZOB app. Lees meer
 • Heeft u al toegang tot de RTA app en het smoelenboek? Check uw gegevens en pas aan indien nodig. 
 • Nog geen toegang en u bent wel zorgverlener? Neem contact op via de mail thema@st-anna.nl 
Wist u dat...
 • In verband met kerstavond en oudjaar het afnamelaboratorium op donderdag 24 en 31 december vanaf 16.00 uur gesloten is
 • Indien u als basisarts of waarnemer werkzaam bent, u niet onder uw eigen AGB code mag  verwijzen via Zorgdomein
THEMA wenst u fijne feestdagen en een gezond 2021
Mutaties huisartsen en medisch specialisten
Overige wijzigingen
 • RECTIFICATIE: Huisartsenpraktijk Rombouts is gevestigd in Budel en niet in Valkenswaard, zoals in de laatste nieuwsbrief is vermeld.
 • Adreswijziging: Huisartsenpraktijk Verhaegh nieuw adres Hof Bruheze 15, 5704 NP Helmond
Medisch specialisten
 • Per 23 november is de heer prof. dr. M.J. Zwarts werkzaam als waarnemer binnen de vakgroep neurologie. Hij vervangt mevrouw Van Boheemen tot 13 maart 2021. 
 • Per 1 december 2020 is de heer D.J.P. (Dennis) Willemsen werkzaam als Chef de Clinique interne geneeskunde-hematologie. 

  Melden mutaties
  Om u beter van dienst te zijn en u de juiste service te bieden is een actueel en volledig relatiebestand van belang. Daarom stellen we het bijzonder op prijs als u mutaties zoals nieuw e-mailadres, telefoonnummer, nieuwe en vertrokken collega's aan ons wilt doorgeven via thema@st-anna.nl
Nieuws St. Anna Zorggroep
Ananz

Topsupport

St. Anna Ziekenhuis
THEMA
Transmurale zorg Huisartsen Eerste lijn
Medisch specialisten en St. Anna Ziekenhuis
Bogardeind 2 | 5664 EH Geldrop | T: 040 - 286 44 89