In deze nieuwsbrief: afspraken mondmaskers op locatie, start keuzehulpen gynaecologie, pilot eenvoudiger en sneller thuiszorg, online symposium Nederlands Hart Netwerk, RTA sondevoeding in de thuissituatie, mutaties enz.
THEMA
2 oktober 2020 - online versie
Afspraken mondmaskers op onze locaties
Afgelopen woensdag hebben we samen met de regionale ziekenhuizen afgesproken om alle bezoekers, begeleiders en patiënten (m.u.v. patiënten die verpleegd worden) dringend te adviseren een mondkapje te dragen. We vragen hen zelf een mondkapje mee te nemen, indien ze geen mondkapje bij zich hebben dan krijgen ze er een bij de ingang van onze locaties. Dit advies is gisteren (donderdag 1 oktober) op alle woonzorglocaties van Ananz reeds in gegaan.  
Lees meer
Gynaecologie start met keuzehulpen
Bij het St. Anna Ziekenhuis vinden we samen beslissen belangrijk. Bij een aantal specialismen maken we gebruik van keuzehulpen. Vanaf 1 oktober zijn er ook keuzehulpen beschikbaar voor een miskraam, een stuitbevalling, versie bij stuitligging en baring na een keizersnede.  
Lees meer
St. Anna start pilot om sneller én eenvoudiger thuiszorg te regelen.
Samen met Maxima MC en het Catharina Ziekenhuis starten we een proef om het regelen van thuiszorg sneller en eenvoudiger te maken.   
Lees meer
Online symposium Nederlands Hart Netwerk (NHN)
De cardiologen en zorggroepen in Zuidoost Brabant, verenigd in het Nederlands Hart Netwerk (NHN), nodigen u van harte uit voor het vijfde inspirerende en educatieve symposium.
Tijdens het symposium wordt de visie van het NHN voor de komende jaren besproken. Ook zullen de laatste resultaten besproken worden van de effectiviteit van de zorgstandaarden voor hartfalen en atriumfibrilleren en worden voorbeelden getoond van de praktische toepasbaarheid van de zorgstandaarden in de volledige zorgketen.

Het symposium wordt georganiseerd op dinsdag 13 oktober 2020 van 18.00 tot 19.30 uur via een Webinar. Kijk hier voor meer informatie. 
RTA Nieuws
 • RTA Sondevoeding in de thuissituatie staat op onze site en is beschikbaar in de RTA ZOB app. 
 • Heeft u al toegang tot de RTA app en het smoelenboek? Check uw gegevens en pas aan indien nodig. 
 • Nog geen toegang en u bent wel zorgverlener? Neem contact op via de mail thema@st-anna.nl 
Wist u dat...
 • Indien u als basisarts of waarnemer werkzaam bent, u niet onder uw eigen AGB code mag  verwijzen via Zorgdomein
 • U zelf heel gemakkelijk uw gegevens in het "smoelenboek" in de RTA ZOB app kunt aanpassen, check eens of uw gegevens nog up tot date zijn! Nog geen toegang? Neem contact op: thema@st-anna.nl 
Mutaties huisartsen en medisch specialisten
Huisartsen 
Nieuw:
 • De heer J.L.C. Bouwmans is sinds juli 2020 werkzaam bij Huisartsenpraktijk Dolium Huisartsen B.V. te Eersel
 • Mevrouw D. Rutgers is sinds juli 2020 werkzaam bij Eerstelijns Gezondheidscentrum de Pastorie te Eindhoven
 • Mevrouw M.N.R. Althuizen is sinds 1 september 2020 werkzaam bij GC Achtse Barrier te Eindhoven
 • Mevrouw C. Cox is sinds 1 september 2020 werkzaam bij Huisartsenpraktijk Stalpers te Heeze 
 • Mevrouw F.A.J. van Veghel bij huisartsenpraktijk Wildeman te Eindhoven
Vertrokken
 • De heer M.L.F. Klomp is per 1 september niet meer werkzaam bij GC Achtse Barrier te Eindhoven
 • Mevrouw Beljaars - van der Does is sinds juli 2020 niet meer werkzaam bij SGE de Parade te Eindhoven
 • Per 1 oktober 2020 heeft mevrouw A.N. Vos, huisarts te Best haar praktijk overgedragen aan een collega. 
Adreswijziging of overige wijziging
 • Huisartsenpraktijk de Klaproos, Burgemeester Magneestraat 12K (1e verdieping), 5571 HD te Bergeijk (was Klaproosstraat 60A te Bergeijk)
 • Huisartsenpraktijk C.G.J. Dekkers heet nu Huisartsenpraktijk Wildeman te Eindhoven. De locatie blijft gelijk. 


Medisch specialisten
 • Vanaf 1 september is de heer D.B. Haitsma, chef de clinique cardiologie, niet meer werkzaam binnen de vakgroep cardiologie van het St. Anna Ziekenhuis. 
 • Per 1 november vertrekt de heer Carlo Welters, plastisch chirurg naar het MMC te Veldhoven. De heer A. Kroeze zal hem vervangen. 
 • Per 23 november is de heer prof. dr. M.J. Zwarts werkzaam als waarnemer binnen de vakgroep neurologie. Hij vervangt mevrouw Van Boheemen tot 13 maart 2021. 

  Melden mutaties
  Om u beter van dienst te zijn en u de juiste service te bieden is een actueel en volledig relatiebestand van belang. Daarom stellen we het bijzonder op prijs als u mutaties zoals nieuw e-mailadres, telefoonnummer, nieuwe en vertrokken collega's aan ons wilt doorgeven via thema@st-anna.nl
Nieuws St. Anna Zorggroep
Ananz

Topsupport

St. Anna Ziekenhuis
THEMA
Transmurale zorg Huisartsen Eerste lijn
Medisch specialisten en St. Anna Ziekenhuis
Bogardeind 2 | 5664 EH Geldrop | T: 040 - 286 44 89