In deze nieuwsbrief: St. Anna en TopSupport breiden zorgaanbod Eindhoven uit, borstzorg Anna vanaf 1 september ook op St. Anna locatie Eindhoven, verruiming bezoektijden en opening AnnApotheek in het weekend enz. 
THEMA
31 augustus 2020 - online versie
St. Anna en TopSupport breiden zorgaanbod Eindhoven uit
Het St. Anna Ziekenhuis en TopSupport bieden patiënten vanaf september meer zorg op locatie Eindhoven. Patiënten kunnen dan vaker en voor meer specialismen terecht. Patiënten zijn hierdoor sneller aan de beurt en kunnen voor meer specialismen kiezen tussen Geldrop of Eindhoven als behandellocatie. 
Lees meer
Borstzorg Anna vanaf 1 september ook op St. Anna locatie Eindhoven
Borstzorg Anna heeft haar zorg zo ingericht dat patiënten binnen één dag weten waar zij aan toe zijn en het ziekenhuisbezoek als minder beladen ervaren. Vanaf 1 september biedt Borstzorg Anna deze zorg ook vanuit de vestiging Eindhoven aan. Naast de zorg voor borstkanker (of verdenking hiervan) is er in Eindhoven ook aandacht voor andere klachten aan de borsten zoals pijn (mastopathie) en vragen over erfelijkheid en screening. 
Lees meer
Verruiming bezoektijden en opening AnnApotheek in het weekend
Om meer bezoek op een verantwoorde wijze mogelijk te maken zijn onze bezoekuren in het weekend verruimd. Maximaal 2 bezoekers gelijktijdig kunnen tussen 14.00 en 16.00 uur en tussen 18.00 en 20.00 uur een patiënt bezoeken. Ook de AnnApotheek in de centrale hal is voortaan in het weekend tussen 14.00 en 20.00 uur geopend.   
Mogelijkheid versturen van een faxbericht vanuit klinisch laboratorium vervalt per 1 september a.s.
Per 1 september a.s. stopt de ondersteuning van onze provider voor het versturen van een fax vanuit het klinisch laboratorium.
Incidenteel werden we gevraagd om laboratoriumuitslagen per fax door te geven.
We zullen vanaf 1 september indien het voor de betreffende patiënt gewenst is uitslagen doorgeven via mail (zorgmail). 
Lees meer
Wisseling in de vakgroep gynaecologie
Per 1 augustus is Channa Schmeink gestart als gynaecoloog.
Zij heeft haar opleiding in het Rijnstate ziekenhuis en het Radboud UMC gevolgd. Persoonlijke aandacht en teamwork staan centraal voor haar. Haar aandachtsgebieden zijn minimaal invasieve chirurgie en de oncologie, met in het bijzonder de colposcopieën. 
Zij is de opvolgster van Liselotte Robbe die de vakgroep gynaecologie verlaten heeft.
6 screeningsvragen voor binnenkomst
Vanaf woensdag 19 augustus stellen we twee aanvullende screeningsvragen aan patiënten, begeleiders en bezoekers voor binnenkomst op onze locaties (ziekenhuis, Ananz en TopSupport).  
Lees meer
Wist u dat...
  • Indien u als basisarts of waarnemer werkzaam bent, u niet onder uw eigen AGB code mag  verwijzen via Zorgdomein maar altijd namens de arts in wiens naam u verwijst. 
  • U zelf uw gegevens in het "smoelenboek" in de RTA ZOB app kunt aanpassen, check eens of uw gegevens nog up tot date zijn! Nog geen toegang? Neem contact op: thema@st-anna.nl 
Mutaties huisartsen en medisch specialisten
Medisch specialisten

Per 1 augustus is mevrouw Channa Schmeink werkzaam als gynaecoloog. Zij vervangt mevrouw Liselotte Robbe, die per 1 augustus het St. Anna Ziekenhuis heeft verlaten.  

Melden mutaties
Om u beter van dienst te zijn en u de juiste service te bieden is een actueel en volledig relatiebestand van belang. Daarom stellen we het bijzonder op prijs als u mutaties zoals nieuw e-mailadres, telefoonnummer, nieuwe en vertrokken collega's aan ons wilt doorgeven via thema@st-anna.nl
THEMA
Transmurale zorg Huisartsen Eerste lijn
Medisch specialisten en St. Anna Ziekenhuis
Bogardeind 2 | 5664 EH Geldrop | T: 040 - 286 44 89