In deze nieuwsbrief: ELV-bedden weer beschikbaar, nog tot 10 juli a.s. serologietest COVID-19 voor huisartsen en verloskundigen, nieuws vanuit de polikliniek longgeneeskunde .....
THEMA
2 juli 2020 - online versie
ELV-bedden weer beschikbaar
Vanaf 15 juni zijn in het St. Anna Ziekenhuis de Eerstelijns Verblijf hoog complex bedden van Ananz weer beschikbaar. Aanmeldingen verlopen via het transmuraal team, te bereiken via: 040 286 4818.
Longgeneeskunde start immunotherapie
De polikliniek longgeneeskunde is gestart met immunotherapie. Tevens willen we graag onder uw aandacht brengen dat  Astma- en COPD-patiënten voor een eenmalig consult verwezen kunnen worden.  
Nieuwe apparatuur klinisch laboratorium; wijziging in een aantal testen
Het laboratorium heeft nieuwe apparatuur van Roche in gebruik genomen voor de routine chemie en immunochemie testen. Aansluitend vindt een consolidatieslag plaats die een aantal wijzigingen met zich meebrengt waarover wij u willen informeren.
Per maandag 29 juni 2020 zijn een aantal testen gewijzigd. 
Lees meer
Serologietest voor huisartsen en verloskundigen nog tot 10 juli beschikbaar
De test ter vaststelling van een doorgemaakte corona-infectie voor huisartsen en verloskundigen is nog tot 10 juli beschikbaar.  
Lees meer
Wist u dat...
  • Indien u als basisarts of waarnemer werkzaam bent, u niet onder uw eigen AGB code mag  verwijzen via Zorgdomein
  • U zelf heel gemakkelijk uw gegevens in het "smoelenboek" in de RTA ZOB app kunt aanpassen, check eens of uw gegevens nog up tot date zijn! Nog geen toegang? Neem contact op: thema@st-anna.nl 
Mutaties huisartsen en medisch specialisten
Medisch specialisten
Rectificatie:
Per 1 juli is mevrouw L.M. van Beek werkzaam als klinisch geriater. Zij is werkzaam als waarnemer tot 1 februari 2021.

Melden mutaties
Om u beter van dienst te zijn en u de juiste service te bieden is een actueel en volledig relatiebestand van belang. Daarom stellen we het bijzonder op prijs als u mutaties zoals nieuw e-mailadres, telefoonnummer, nieuwe en vertrokken collega's aan ons wilt doorgeven via thema@st-anna.nl
THEMA
Transmurale zorg Huisartsen Eerste lijn
Medisch specialisten en St. Anna Ziekenhuis
Bogardeind 2 | 5664 EH Geldrop | T: 040 - 286 44 89