THEMA | Nieuwsbrief
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
THEMA nieuws januari 2020: Eerste Hart Hulp 24/7 beschikbaar, livegang 'mijnAnna', digitale correspondentie afdeling Medische Psychologie enz.
THEMA
30 januari 2020 - online versie
Januari 2020
 • 26 - 29 mei 2020 | 23ste THEMA dagen in Venetië
 • 9 april 2020         | THEMA soos
 • 16 juni 2020        | THEMA soos
 • 8 oktober 2020    | THEMA soos
Lees meer
Pilot: Eerste Hart Hulp 24/7 beschikbaar
Vanaf 1 februari is de Eerste Hart Hulp (EHH) in het St. Anna Ziekenhuis 24 uur per dag geopend. De EHH is de eerste hulppost voor patiënten die plotseling last hebben van hun hart. Voor hen is een snelle diagnose en behandeling van groot belang. 
Lees meer
Topsupport vroeg betrekken bij diagnose onduidelijke pijnklachten bewegingsapparaat levert patiënt en zorgprofessionals veel op
Stel, u heeft een patiënt met pijn in het hele been. U weet niet precies wat de oorzaak van de klacht is, maar de locatie en de aard van de pijn doen u vermoeden dat er een neurogene oorzaak is. In plaats van een verwijzing naar de neuroloog kunt u ook patiënten met een consultvraag verwijzen naar de fysiotherapeuten van TopSupport. 
Lees meer
Patiëntenportaal 'mijnAnna' live
Vanaf maandag 20 januari hebben alle patiënten van het St. Anna Ziekenhuis toegang tot hun medische gegevens via mijnAnna. Via www.mijnanna.nl kunnen patiënten toegang aanvragen tot het portaal. 
Lees meer
Correspondentie afdeling Medische Psychologie St. Anna Ziekenhuis voortaan digitaal!
De afgelopen periode zijn de afdeling MICT en de afdeling Medische Psychologie hard aan het werk geweest met de lang gekoesterde wens om de dossiervoering over te laten gaan naar het algemene EPD. Inmiddels is de overstap gemaakt, waardoor we met toestemming van patiënt ook de correspondentie naar de huisartsen digitaal zullen verzenden. Dit zal veelal afrondende verslaglegging betreffen van diagnostiek of een behandeltraject. We versturen geen brief meer ter kennisgeving bij start van een behandeltraject, aangezien dit in de praktijk onvoldoende meerwaarde bleek te bieden. 

Lees meer
Aanvragen altruïstische nierdonor aangepast in Zorgdomein.
Ter controle vindt er bij een altruïstische nierdonor periodiek laboratoriumonderzoek plaats. Het is daarbij belangrijk dat de rekening van dit onderzoek niet naar de patiënt gaat.

Om dit te kunnen realiseren hebben we in Zorgdomein een pakket ingeregeld waarbij verrekening rechtstreeks met de zorgverzekeraar zal plaatsvinden.
Lees meer
Updates RTA's 
 • In de RTA zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking is de bijlage contactgegevens bij Lunetzorg aangepast.
Lees verder
Wist u dat....
 • Indien u als basisarts of waarnemer werkzaam bent, u niet zelf mag verwijzen via Zorgdomein?
 • U uw gegevens in de RTA ZOB app zelf kunt aanpassen, check eens of uw gegevens nog up tot date zijn!
Mutaties huisartsen en medisch specialisten
Medisch specialisten:
 • Per 1 februari is de heer K. Osinski werkzaam als chef de clinique anesthesiologie.  
 • Per 5 februari start mevrouw dr. S.C. Kommers als  waarnemend kaakchirurg.
 • Per 14 februari start mevrouw T.C. van Ginkel als waarnemend uroloog. 
 • Per 1 maart is de heer R.G.D. Odijk werkzaam als gynaecoloog. 
Lees meer
Nieuws St. Anna Zorggroep
Ananz
St. Anna Ziekenhuis
Topsupport
THEMA
Transmurale zorg Huisartsen Eerste lijn
Medisch specialisten en St. Anna Ziekenhuis
Bogardeind 2 | 5664 EH Geldrop | T: 040 - 286 44 89