THEMA | Nieuwsbrief
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Klik hier voor de webversie van de nieuwsbrief.
THEMA
11 juni 2019
 
Activiteitenkalender

Onderstaand vindt u de activiteiten die de komende tijd gepland staan.
  
27-06-2019 | Geaccrediteerd Symposium nierschade | Elkerliek ziekenhuis Helmond
Meer informatie en inschrijven: klik hier
31-10-2019 | THEMA soos

Klik hier voor het activiteitenoverzicht
 
Even voorstellen: Ellis Gommans, nieuwe geriater
Per 23 april ben ik gestart als klinisch geriater in het St. Anna Ziekenhuis.  
Lees meer
 
Hoe gaat het verder met de ADHD-zorg in de regio?
Kinderen uit de gemeenten Asten, Geldrop, Helmond, Heusden, Mierlo, Nuenen, Someren, Deurne, Laarbeek, Son en Breugel, Waalre en Ommel blijven gewoon onder behandeling bij de kinderartsen van het St. Anna Ziekenhuis. 
Lees meer
Patiënten appen met medisch specialisten
Veilig en makkelijk contact via de BeterDichtbij app

Veel van onze patiënten bellen tussen de ziekenhuisbezoeken door naar onze poli’s met korte vragen. Als alternatief voor een telefonisch vraag stellen we vanaf 24 juni de BeterDichtbij app beschikbaar aan onze patiënten en/of hun ouders/voogd/wettelijk vertegenwoordiger. 
Lees meer
 
Goede resultaten in eerste jaar van Liesbreuk Centrum Zuid
Bij Liesbreuk Centrum Zuid kunnen patiënten binnen 2 dagen terecht op de polikliniek. Een eventuele operatie vindt meestal binnen 2 weken plaats. Patiënten zijn tevreden over de operatie en het effect hiervan (89,2%). Ruim 80 procent kan binnen 1 maand zijn gewone werkzaamheden hervatten. Dit alles blijkt uit patiëntonderzoeken die het afgelopen jaar gehouden zijn.
Lees meer
Borstzorg Anna lanceert informatieve app over borst- besparende operatie
Vanaf nu kunnen borstkankerpatiënten die een borstbesparende operatie in het St. Anna Ziekenhuis (Geldrop) ondergaan een informatieve app downloaden. De app Anna Zorg(t) geeft hen belangrijke informatie over het onderzoek, de operatie, revalidatie en nazorg. Op basis van de ingestelde operatiedatum stuurt de app patiënten gerichte berichten en herinneringen op momenten dat dit voor hen van belang is.
Lees meer
Benieuwd hoe de THEMA dagen 2019 waren?
22e THEMA dagen in Krakau: "De dokter in de hoogste versnelling: Punctum Maximum?
Lees het verslag.
Lees meer
 
Updates RTA's
Recentelijk zijn 2 RTA's gewijzigd.

- RTA Diep Veneuze Trombose (DVT). Hierin is o.a. het schema voor de beslisregel is aangepast.
- RTA Atriumfibrilleren.

U vindt beide aangepaste RTA's in de RTA ZOB app
Lees meer
 
ELV-bedden hoog complex
De St. Anna Zorggroep heeft in het ziekenhuis 10 ELV-bedden hoog complex. Deze bedden zijn bedoeld voor ouderen met gezondheidsproblemen die niet in een ziekenhuis opgenomen hoeven te worden, of die na hun ziekenhuisopname nog niet kunnen starten met hun revalidatietraject (maar ook nog niet naar huis kunnen).
Lees meer
Anna rookvrij
Daarom is het St. Anna Ziekenhuis vanaf 1 oktober rookvrij en mag er niet meer gerookt worden op het terrein. Roken en gezondheid gaan niet samen. 
Lees meer
Aanpassingen ZorgDomein galblaasverwijdering in 1 dag naar 1 week
Om beter aan te sluiten bij de behoefte van onze patiënten is in het St. Anna Ziekenhuis vanaf 3 juni het traject van de galblaasverwijdering in 1 dag aangepast.

Lees meer
Tijdelijke vervanging Dalteparine (Fragmin) 2.500IE en 5.000IE
Naar aanleiding van leveringsproblemen Dalteparine (Fragmin) 5.000IE kunnen we patiënten sinds enkele dagen niet meer met dit geneesmiddel behandelen. Door deze problematiek zijn we genoodzaakt om een alternatief geneesmiddel in te zetten voor de profylactische behandeling van VTE.

Lees meer
Werkwijze bij afwijkende aanvraag in ZorgDomein voor laboratoriumonderzoek
Indien u een laboratoriumonderzoek wilt aanvragen wat u niet terug kunt vinden binnen Zorg Domein vragen wij u onderstaande procedure te hanteren. 
Met nadruk verzoeken we u daarvoor niet het veld “opmerkingen” te gebruiken.
Alleen via “afwijkende aanvraag” krijgt uw aanvraag de aandacht die het nodig heeft om goed te verlopen .

Lees meer
Succesvolle voortzetting poli KNO-artsen in Someren
Sinds 1 november 2018 heeft het St Annaziekenhuis een locatie in Someren geopend voor patiënten met gehoor problemen. Na een kortlopende pilotfase blijken de patiënten erg te spreken over deze nieuwe service en willen wij kijken of we de capaciteit kunnen uitbreiden.
Lees meer
Wist u dat.....    
Wist u dat uw patiënten de verwijsbrief, na aanmelding via ZorgDomein, niet bij zich hoeven te hebben tijdens de afspraak of bij het maken van de afspraak?

Lees meer
Contact met THEMA?
Weet u dat u THEMA via mail en telefonisch kunt bereiken voor niet patiëntgebonden informatie en vragen? 040-2864489 of thema@st-anna.nl


 
Mutaties huisartsen en medisch specialisten 


   
    
  
Medisch specialisten St. Anna Zorggroep
- Per 1 februari 2019 is mevrouw Marielle van den Heuvel werkzaam als GZ-psycholoog op de afdeling Medische Psychologie. 
- Per 1 juli 2019 zal de heer Andre Moyakine als tijdelijke waarnemer voor de OE Dermatologie werkzaam zijn.  
       
Huisartsen
- Per 1 juni is Lotte van den Nieuwenhof werkzaam als huisarts bij Huisartsenpraktijk Lienderweg te Asten.

Om u nog beter van dienst te zijn en u de juiste service te bieden is een actueel en volledig relatiebestand van belang. Daarom stellen wij het bijzonder op prijs als u mutaties zoals nieuw e-mailadres, telefoonnummer, nieuwe en vertrokken collega's enz. aan ons wilt doorgeven. 

U kunt dit melden via thema@st-anna.nl of u gebruikt het contactformulier op onze website.

Lees hier het laatste Zorggroep nieuws
  

Ananz
Lees hier het laatste nieuws van Ananz
        
St. Anna Ziekenhuis
De nieuwe spect ct scanner: snellere en betere beelden
Oogarts Elshout gepromoveerd 


TopSupport
- Samenwerking rksv Nuenen en TopSupport
- Wart van Zoest over groot UEFA congres bij PSV  

St. Anna Zorggroep
- Meerjarenbeleidsplan St. Anna Zorggroep

THEMA
Transmurale zorg Huisartsen Eerste lijn
Medisch specialisten en St. Anna Ziekenhuis

Bogardeind 2
5664 EH Geldrop
T: 040 - 286 44 89