THEMA | Nieuwsbrief
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Klik hier voor de webversie van de nieuwsbrief.
THEMA
2 april 2019
 
Activiteitenkalender

Onderstaand vindt u de activiteiten die de komende tijd gepland staan.
  
08-04-2019| Geaccrediteerde nascholing "Alcohol- en tabaksafhankelijkheid" voor huisartsen, praktijkondersteuners en diabetesverpleegkundigen.
Inschrijving: www.nascholingen.nl 
Klik hier voor meer informatie.
 
21 - 24 mei 2019 | THEMA dagen Krakau | VOL!!

Klik hier voor het activiteitenoverzicht
Nieuw: geriatrische bedden in het St. Anna Ziekenhuis
Zoekt u een klinisch bed voor een geriatrische patiënt? Vanaf 2 april 2019 biedt het St. Anna Ziekenhuis deze mogelijkheid. De geriaters zijn dan ook 24/7 beschikbaar voor huisartsen. 
Lees meer
 
Nieuwe geriater:
Floortje Kamerman
Per 1 maart 2019 is Floortje Kamerman het team van klinisch geriaters komen versterken. Zij zal onder andere de klinische afdeling geriatrie op gaan zetten.  
Lees meer
Uitbreiding reumapoli in het St. Anna Ziekenhuis
Vanaf april 2019 wordt de reumapoli in het St. Anna Ziekenhuis uitgebreid met 2 reumatologen. Zij houden om de week op vrijdag spreekuur. In totaal zijn er nu 4 reumatologen die poli houden in Geldrop.  
Lees meer
 
Verwijscriteria bij liesbreukklachten en galsteenlijden
Wat zijn de verwijscriteria bij liesbreukklachten en galsteenlijden?

In het St. Anna Ziekenhuis hebben we voor patiënten met liesbreukklachten en galsteenlijden verkorte trajecten ingericht om hen zo goed en snel mogelijk te helpen. Helaas merken we dat er patiënten worden doorverwezen die niet aan deze criteria voldoen.
Lees meer
Nieuwe orthopeed:
Michiel Siebelt
Michiel Siebelt versterkt sinds 1 maart 2019 het team van het Orthopedisch Centrum Anna. Een centrum waar een ‘vast’ team van zorgverleners uit verschillende disciplines mensen met gewrichtsproblemen behandelen. Dit doen zij in nauwe samenwerking met huisartsen en fysiotherapeuten. 
 
Lees meer
Succesvolle start pilot Echo-onderzoek in de huisartsenpraktijk
De radiologen van het St. Anna Ziekenhuis zijn recent gestart met echo-onderzoeken in de huisartsenpraktijk. De radioloog voert het onderzoek uit en rapporteert aan de huisarts.
Lees meer
 
Vervolg bericht nieuwe urine diagnostiek laboratorium
Maandag 18 maart 2019 zijn we overgegaan op nieuwe apparatuur voor de urine-diagnostiek. In de vorige THEMA nieuwsbrief is de nieuwe werkwijze in zijn geheel uitgewerkt. Een aantal zaken blijken toch nog onduidelijk, die worden hieronder toegelicht.
Lees meer
 
Anna Zorg(t) app!
Kent u de Anna Zorg(t) app al?
De Anna zorg(t) app van het St. Anna Ziekenhuis biedt u op een efficiënte wijze, alle informatie omtrent behandelingen in ons ziekenhuis.
U kunt de app gratis downloaden in de play- of appstore.
Lees meer
Samenstelling OE interne geneeskunde en MDL ziekten gewijzigd
Na de pensionering van collega Smeets is de organisatorische eenheid (OE) internisten en MDL-artsen gewijzigd. 
Lees meer
Gewijzigde openingstijden feestdagen
Alle poliklinieken van het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop en Eindhoven (incl. bloedafname) en TopSupport zijn i.v.m. de feestdagen gesloten op:

2e paasdag - maandag 22 april,
Koningsdag - zaterdag 27 april
Hemelvaartsdag - donderdag 30 mei
2e pinksterdag - maandag 10 juni
Lees meer
Contact met THEMA?
Weet u dat u THEMA via mail en telefonisch kunt bereiken voor niet patiëntgebonden informatie en vragen? 040-2864489 of thema@st-anna.nl


 
Mutaties huisartsen en medisch specialisten 


   
    
  
Medisch specialisten St. Anna Zorggroep
- Per 1 maart 2019 is mevrouw Floortje Kamerman - Celie werkzaam als klinisch geriater. 
- Per 1 maart 2019 is de heer Michiel Siebelt werkzaam als orthopedisch chirurg. 
- Per 1 april 2019 is mevrouw Paula Moonen werkzaam als uroloog.
- Per 28 februari 2019 is de heer Emiel van Haren werkzaam als plastisch chirurg. Hij was reeds werkzaam als AIOS bij de plastische chirurgie. 
- M.i.v. medio januari is de heer Tony van Tienen, orthopedisch chirurg, uit dienst. 
      
Huisartsen
Om u nog beter van dienst te zijn en u de juiste service te bieden is een actueel en volledig relatiebestand van belang. Daarom stellen wij het bijzonder op prijs als u mutaties zoals nieuw e-mailadres, telefoonnummer, nieuwe en vertrokken collega's enz. aan ons wilt doorgeven. 

U kunt dit melden via thema@st-anna.nl of u gebruikt het contactformulier op onze website.

Lees hier het laatste Zorggroep nieuws
  

Ananz
- Succesvolle informatieavonden met veel nieuwe vrijwilligers
- Studenten Summa College organiseren Pub Quiz voor Ananz bewoners
       
St. Anna Ziekenhuis
Open dag St. Anna Zorggroep trekt veel bezoekers
 
  
TopSupport
- Team en relaties vieren 10 jaar TopSupport 
 - CTO ZUID en TopSupport onderstrepen partnership in (top)sportzorg
  

THEMA
Transmurale zorg Huisartsen Eerste lijn
Medisch specialisten en St. Anna Ziekenhuis

Bogardeind 2
5664 EH Geldrop
T: 040 - 286 44 89