THEMA | Nieuwsbrief
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Klik hier voor de webversie van de nieuwsbrief.
THEMA
7 februari 2019
 
Activiteitenkalender

Onderstaand vindt u de activiteiten die de komende tijd gepland staan.
  
13-02-2019 | Symposium ter presentatie en toelichting van de update RTA CNS. Klik hier voor meer informatie

20-02-2019 | Geaccrediteerde nascholing shared decision making in de praktijk bij liesbreuk- en galblaasbehandelingen en proctologie. Klik hier voor meer informatie.

28-02-2019 | Netwerkborrel | 17.00 - 19.00 uur
Klik hier voor meer informatie 

21 - 24 mei 2019 | THEMA dagen Krakau

Klik hier voor het activiteitenoverzicht
Geaccrediteerde Thema avond Shared decision making in de praktijk bij liesbreuk- en galblaasbehandelingen en proctologie
Op 20 februari 2019 organiseren THEMA, enkele chirurgen van het Anna en huisarts Teike van der Aa
een interactieve THEMA avond met als onderwerp:
Shared decision making in de praktijk bij liesbreuk- en galblaasbehandelingen en proctologie. U kunt zich nog inschrijven voor deze avond via thema@st-anna.nl
Lees meer
 
Sneller duidelijkheid bij afwijkingen in de borst
Bij onzekerheid over een afwijking in de borst, wilt u patiënten zo snel mogelijk laten weten waar zij aan toe zijn en zorgen dat de patiënt zo snel mogelijk door de juiste professional wordt geholpen. Het St. Anna Ziekenhuis introduceert 4 februari 2019 een vernieuwde werkwijze: een zorgpad dat nog beter aansluit bij deze wens. 
Lees meer
Nieuwe chirurg.
Ingrid van den Hoven is onze OE chirurgie komen versterken per 1 januari 2019.
Zij is reeds sinds april 2018 naar onze volle tevredenheid bij ons werkzaam als chef de clinique, dus mogelijk dat meerdere mensen haar al kennen.
Haar werkzaamheden zullen zich richten op mamma- en melanoomchirurgie, algemene chirurgie (waaronder laparoscopische liesbreukchirurgie) en proctologie.
Lees meer
ELV bedden hoog complex
De St. Anna Zorggroep heeft ELV-bedden hoog complex: Eerstelijns Verblijf hoog complex. Deze zijn bedoeld voor ouderen die geen ziekenhuisbed nodig hebben, maar nog niet naar huis kunnen of die tijdelijk niet thuis kunnen wonen.

Lees meer
Coaching voor zwangeren, net bevallen moeders en ouders.
Vanaf 1 februari 2019 gaat het St. Anna Ziekenhuis samenwerken met een coach voor zwangeren en nieuwe ouders. 
De coach werkt parallel aan het reguliere spreekuur van de gynaecologen en klinisch verloskundigen.
Lees meer
Succesvolle voortzetting poli KNO-artsen in Someren
Sinds 1 november 2018 heeft het St Annaziekenhuis een locatie in Someren geopend voor patiënten met gehoor problemen. Na een kortlopende pilotfase blijken de patiënten erg te spreken over deze nieuwe service en willen wij kijken of we de capaciteit kunnen uitbreiden. 
Lees meer
 
Nieuwe urine diagnostiek laboratorium
In de regio hebben alle laboratoria dit jaar dezelfde apparatuur voor urine-diagnostiek gekocht. Dit is een aanleiding om de urine-diagnostiek te harmoniseren in de regio, zodat aanvragen en rapportage vergelijkbaar zijn.
Inhoudelijk is de belangrijkste wijziging dat de apparatuur is uitgebreid met een urine-flowcytometer. Deze automaat kan deeltjes identificeren, zoals leukocyten, erytrocyten en bacteriën.
De nieuwe situatie gaat in medio februari.
Lees meer
Verwijzing na skiletsel of ander vakantieongeval
Het komt regelmatig voor dat patiënten in een buitenlands ziekenhuis zijn behandeld voor skiletsel of een ander vakantieongeval. Vaak krijgen zij het advies om bij terugkeer in Nederland de behandeling voort te zetten in een Nederlands ziekenhuis. 
Lees meer
Eenvoudiger verwijzen in Zorgdomein
Vooruitlopend op de introductie van het patiënten- en zorgverlenersportaal, verbetert het St. Anna Ziekenhuis momenteel de afspraakprocessen op de poliklinieken. Wat betekent dit voor u als huisarts?
Lees meer
Foutief gebruik veld opmerkingen in Zorgdomein bij aanvragen afnames
We zien met enige regelmaat dat er afnames incorrect/onvolledig worden uitgevoerd door een foutief gebruik van het veld opmerkingen in Zorgdomein.
Dat is natuurlijk vervelend voor de patiënt en voor u als aanvrager.
Lees meer
Contact met THEMA?
Weet u dat u THEMA via mail en telefonisch kunt bereiken voor niet patiëntgebonden informatie en vragen? 040-2864489 of thema@st-anna.nl


 
Mutaties huisartsen en medisch specialisten 


   
    
  
Medisch specialisten St. Anna Zorggroep
- Per 1 januari 2019 is mevrouw Suzanne Huurman als sportarts werkzaam bij TopSupport.
- Per i januari 2019 is mevrouw Ingrid van den Hoven als chirurg werkzaam. Zij was reeds werkzaam als chef de clinique.
- M.i.v. 18 februari 2019 start de heer Sander de Kort als MDL arts.
     
Huisartsen
Rectificatie:
In de nieuwsbrief van december hebben wij melding gemaakt van het pensioen van huisarts Raaymakers te Lierop en de voortzetting van zijn praktijk. De inhoud van dit bericht was niet juist: Sigrid Otterdijk zet de praktijk voort en de heer Remco Stalpers ondersteunt haar als hidha.

- Bij HAP de Klaproos in Bergeijk is mevrouw L. van Avendonk vertrokken als huisarts en de heer H. Wijns begonnen als huisarts
- Bij HAP Engelsbergen te Eindhoven is de heer I. Smeele per 1-1-2019 vertrokken.

Om u nog beter van dienst te zijn en u de juiste service te bieden is een actueel en volledig relatiebestand van belang. Daarom stellen wij het bijzonder op prijs als u mutaties zoals nieuw e-mailadres, telefoonnummer, nieuwe en vertrokken collega's enz. aan ons wilt doorgeven. 

U kunt dit melden via thema@st-anna.nl of u gebruikt het contactformulier op onze website.

Lees hier het laatste Zorggroep nieuws
  

Ananz
- Presentatie over Maria door Eric Kolen
      
St. Anna Ziekenhuis
- Opnieuw bronzen smileys voor kindergeneeskunde
- St. Anna Ziekenhuis sluit contracten met alle zorgverzekeraars voor 2019 
 
TopSupport
- Suzanne Huurman sportarts bij Topsupport
- PSV en St. Anna Zorggroep werken aan sports performance center
 

THEMA
Transmurale zorg Huisartsen Eerste lijn
Medisch specialisten en St. Anna Ziekenhuis

Bogardeind 2
5664 EH Geldrop
T: 040 - 286 44 89