THEMA | Nieuwsbrief
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Klik hier voor de webversie van de nieuwsbrief.
THEMA
3 september 2018
 
Activiteitenkalender

Onderstaand vindt u de activiteiten die de komende tijd gepland staan.

11-09-2018 | Online vragenuurtje over liesbreuken;
Aanvang 19:30. Lees meer

19-09-2018 | Symposium transmurale zorg voor hartpatiënten in Zuidoost Brabant. 
Meer informatie
  
27-09-2018 | Geaccrediteerde scholingsavond heupgerelateerde klachten als gevolg van een sportblessure of artrose. Er zijn nog plaatsen beschikbaar.
Meer informatie

27-09-2018 | Nascholing KNMG Zuidoost Brabant:     "De rol van de arts en notaris bij de totstandkoming van wilsverklaringen
Meer informatie

 
22-11-2018 | Huisartsennascholing oogheelkunde, accreditatie wordt aangevraagd. 
Meer informatie

Klik hier voor het activiteitenoverzicht
Niet verzonden brieven
Door een fout in de software zijn niet alle brieven die als definitief aangemerkt stonden naar u als huisarts verzonden. Onze leverancier heeft het probleem nu opgelost en we sturen op dit moment nog enkele brieven na die u van ons had moeten ontvangen en die helaas niet bij u zijn terecht gekomen. Wij bieden onze excuses aan voor het ongemak dat u hebt ondervonden. Mocht u onverhoopt nog correspondentie missen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
 
Avondspreekuur gynaecologie en verloskunde met ingang van september
De gynaecologen van het St. Anna Ziekenhuis starten met ingang van september met een avondspreekuur op woensdagavond van 17 tot 21 uur. 
Lees meer
Lees meer
RTA's Nederlands HartNetwerk (NHN): Hartfalen, Coronairlijden en Atriumfibrilleren.
Het NHN heeft 3 nieuwe RTA’s ontwikkeld, en een 4e: Kleplijden, wordt op korte termijn verwacht. Deze RTA’s hebben als doel afstemming te bereiken tussen de 1e, 2e en 3e lijn over de diagnostiek, behandeling, consultatie/verwijzing en berichtgeving. U vindt de RTA’s in de app RTA ZOB, en op de websites van de transmurale centra.
Lees meer
Wijziging RTA Zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking
Er is een update verschenen van de RTA Zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking: de contactgegevens zijn aangepast. U vindt de RTA's op de websites van de transmurale centra.
Lees meer
Vertrek psychiater Bart te Boekhorst
Vanaf 31 augustus zal Bart te Boekhorst, momenteel gedetacheerd vanuit het Catharina Ziekenhuis, niet meer werkzaam zijn in het St. Anna en zijn werkzaamheden bij het Catharina ziekenhuis weer op pakken.
Lees meer
Samen werken aan een effectief behandelplan persisterende heup- en liesklachten
Op donderdag 27 september organiseert THEMA in samenwerking met medisch sportgezondheidscentrum TopSupport een opleidingsavond voor huisartsen over heupgerelateerde klachten als gevolg van een sportblessure of artrose. 
Lees meer
 
Aanvraag periodieke laboratorium controle
Vanwege de toenemende vraag naar het (periodiek / jaarlijks) oproepen van patiënten met niet-ketengebonden bepalingen (DM/CVR), is het vanuit DiAnna mogelijk om via ZorgDomein de volgende oproepdiensten aan te bieden:
  • Bariatrische chirurgie (1 x per jaar)
  • Oproepdienst lab algemeen (vrij aan te geven welke bepaling of pakket van bepalingen, bv lithium)
  • Oproepdienst schildklier (TSH/FT4)

Deze opdrachten kunt u vinden in Zorgdomein -> Welzijnsdiensten & Cursussen -> Overige Zorgvragen -> Anna ziekenhuis, locatie Geldrop -> Diagnostiek aanmelden oproepdienst.
Komst nieuwe orthopeed: Tony van Tienen
Orthopeed Tony van Tienen versterkt per 1 september het team Sport & Bewegen binnen de St. Anna Zorggroep. Tony zal zowel binnen medisch sportgezondheidscentrum TopSupport als het Orthopedisch Centrum Anna een actieve rol spelen.
Lees meer
 
KCL ISO 15189 geaccrediteerd!
Vorige week heeft het laboratorium de ISO15189 accreditatie behaald. Deze accreditatie wordt verleend door de RvA, een onafhankelijke instelling die het kwaliteitssysteem van het laboratorium toetst tegen de vigerende ISO normen, veldnormen en richtlijnen. We hebben hier allemaal samen hard voor gewerkt, dus zijn erg trots op het resultaat!
Einde interne verkorte kiescode telefoonlijst
St. Anna Ziekenhuis
De verkorte kiescode telefoonlijst wordt niet meer onderhouden. De lijst is niet meer up to date en met het invoeren en gebruik van de RTA ZOB app overbodig geworden. 
Lees meer
 
Mutaties huisartsen en medisch specialisten augustus 2018


 
  
Medisch specialisten St. Anna Zorggroep
- Per 27 juni is mevrouw A.I. Kleijn - Mijenhuis gestart als Arts Verstandelijk Gehandicapten.  
- Per 1 september is de heer T. van Tienen gestart als orthopedisch chirurg. 
- Per 1 september is mevrouw S. Kuppens gestart als revalidatiearts.
- Per 1 september is de heer W. Verfaillie gestart als neurochirurg.
- Per 1 september is de heer S. Husada gestart als anesthesioloog - pijnspecialist.
- Per 1 september is mevrouw I. Nijhuis gestart als anesthesioloog.   
  
Huisartsen
- Per 1 september start mevrouw E.M.A. Baggen als huisarts bij Medisch Centrum Aalst te Waalre. 
- Per 1 augustus is mevrouw M.M.I.C.B. Gast als huisarts werkzaam bij HAP Boszicht (Doctorsinn BV) te Helmond.
- Per 31 mei is de heer M.J. van der Minne vertrokken bij Gezondheidscentrum Woensel te Eindhoven. Zijn vervanger is mevrouw A. Scheel.
- Per 1 juli is de heer A.M. Engels vertrokken bij HAP Aarle-Rixtel. Zijn vervanger is de heer T. van de Ven.
- Per 1 juli is mevrouw E.J. Wardenier vertrokken bij HAP Elsendorp.
- Per 1 juni is mevrouw S. de Mol vertrokken bij HAP Kortonjo te Eindhoven. De heer N. Ben-Tita neemt bij HAP Ben Tita de patiënten over.  

Om u nog beter van dienst te zijn en u de juiste service te bieden is een actueel en volledig relatiebestand van belang. Daarom stellen wij het bijzonder op prijs als u mutaties zoals nieuw e-mailadres, telefoonnummer, nieuwe en vertrokken collega's enz. aan ons wilt doorgeven. 

U kunt dit melden via thema@st-anna.nl of u gebruikt het contactformulier op onze website.

Lees meer
Lees hier het laatste Zorggroep nieuws van Ananz, St. Anna Ziekenhuis en Topsupport
  

Deze maand:
Ananz
- MOMENTUM blog
- Welness badkamer en dakterras hospice
 
St. Anna Ziekenhuis
- Herhaalrecept aanvragen
 
Topsupport
Orthopeed Tony van Tienen versterkt team
- De blessuretijd, alles over kruisbandletsel

THEMA
Transmurale zorg Huisartsen Eerste lijn
Medisch specialisten en St. Anna Ziekenhuis

Bogardeind 2
5664 EH Geldrop
T: 040 - 286 44 89