Klik hier voor de webversie wanneer deze e-mail van St. Anna Stichting Thema niet juist wordt weergegeven.
 
St. Anna Stichting Thema
 
Banner
 
» Succesvolle scholing oogheelkunde 
» Extra spreekuur nieuwe patiënten dermatologie 
» Aanpassingen zorgdomein Pijn op de Borst straat
» Update RTA Trombolyse bij een CVA
» Vernieuwde aanpak artrosezorg St. Anna Ziekenhuis  
» Deelname St. Anna aan transmurale zorgbrug ZO-Brabant
» Start Loket Anna voor Ouderen: vanaf nu open! 
» Start PSV FITfans
» Uitnodiging geaccrediteerde nascholing “Allergische Rhinitis”
» Mutaties huisartsen en medisch specialisten
» Melden mutaties 
» Activiteitenkalender
 
Article Top
  Visual

Succesvolle scholing oogheelkunde

Onlangs heeft een interactieve scholing plaatsgevonden waarbij de oogartsen een aantal onderwerpen met de aanwezige huisartsen hebben besproken:

- Het traumatische rode oog

- Het niet-traumatische rode oog

- Maculadegeneratie, diabetische retinopathie en retinale occlusies

We kijken terug op een geslaagde avond en zullen deze in het najaar herhalen waarbij dan tevens de samenwerking tussen de oogartsen en de huisartsen verder besproken wordt.  

 
Article Bottom
 
Article Top
 

Extra spreekuur nieuwe patiënten dermatologie

De polikliniek Dermatologie verzorgt in April op drie avonden een extra spreekuur voor nieuwe patiënten!

Het extra spreekuur wordt gepland op 3, 17 en 24 april in het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop, van 17.15 tot 19.15 uur.  

Visual  
 
Article Bottom
 
Article Top
  Visual

Aanpassingen zorgdomein Pijn op de Borst straat

In het kader van Value Based Healthcare is vanaf januari in het St. AnnaZiekenhuis een pilot gedraaid met een pijn op de borst straat.  

Patiënten die worden verwezen met thoracale pijnklachten krijgen hierbij in één ochtend een echo, X-ECG, een CT coronairen (op indicatie) en twee contacten met cardioloog.
Tijdens het 2e consult wordt bekeken of de patiënt door de cardioloog, een ander specialisme of de eerste lijn verder behandeld dient te worden. De insteek is om de patient naar u terug te verwijzen.

Wegens enthousiasme onder patiënten en cardiologen is besloten deze straat door te zetten en uit te breiden. Daarom is deze straat vanaf heden ook te vinden in zorgdomein voor de behandeling van patiënten met thoracale pijnklachten.  

 
 
    Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
 

Update RTA Trombolyse bij een CVA

ErDe RTA Trombolyse bij een CVA is geüpdatet. U vindt de aangepaste RTA op onze website en in de RTA ZOB app. 

Visual  
 
     
Article Bottom
 
Article Top
  Visual

Vernieuwde aanpak artrosezorg St. Anna Ziekenhuis

De vakgroep orthopedie van het St. Anna Ziekenhuis heeft haar zorgaanpak bij klachten van (vermeende) artrose vernieuwd. Hierbij is veel aandacht voor het brede palet aan behandelingen van artrose: operatief en niet-operatief. Daarnaast staan service en gemak voor de patiënt centraal. Afspraken worden waar mogelijk zoveel mogelijk geclusterd en voorlichting wordt op maat gegeven.

Verwijzing

De vernieuwde aanpak is binnen Zorgdomein te vinden onder ‘orthopedie/gewrichtsaandoening/bekken heup bovenbeen of knie/Geldrop/>45 jaar/ gespecialiseerd artrose spreekuur’.

 
 
    Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
 

Deelname St. Anna aan transmurale zorgbrug ZO-Brabant 

In Zuidoost-Brabant is in 2016 het project Transferzorg Kwetsbare Ouderen van start gegaan. Het project is gebaseerd op de succesvolle transmurale zorgbrug die in 2010 vanuit het Nationaal Programma Ouderenzorg is gestart. Met de inzet van de transmurale zorgbrug vermindert de sterfte van kwetsbare ouderen met 36% binnen 30 dagen na ontslag uit het ziekenhuis. Ook neemt de gemiddelde ligduur af met één dag.

Voor wie is deze ‘warme’ transferzorg bedoeld?

De transmurale zorgbrug in onze regio is onderdeel van het Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen dat de zorggroepen DOH, SGE en PoZoB met vele andere zorgverleners hebben opgezet. Het zorgprogramma is bedoeld voor de meest kwetsbare ouderen met verlies van regie en een hoge cure- en carecomplexity. Het project Transferzorg is in eerste instantie opgezet voor deze ouderen. Bij opname van deze zeer kwetsbare patiënten wordt het ziekenhuis geïnformeerd en start de transferzorg van huis naar ziekenhuis.

 
 
  Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
 

Start Loket Anna voor Ouderen: vanaf nu open!

Zelf de regie hebben en houden over het leven en de eventuele zorg die daarbij hoort, is voor velen van belang. Toch kan het vinden van de juiste weg in de (ouderen)zorg daarbij soms een struikelblok zijn. De wet- en regelgeving is omvangrijk en verandert regelmatig. Het Loket Anna voor Ouderen wil ouderen met een zorgvraag verbinden met de deskundige zorg die het best bij hun leef- en woonwensen past. Hierbij houden zij nadrukkelijk rekening met de persoonlijke situatie en het sociale netwerk.

Visual  
 
  Lees meer    
Article Bottom
 
Article Top
  Visual

Start PSV FITfans

Op een laagdrempelige manier je leefstijl veranderen onder begeleiding en samen met anderen? Schrijf je dan in voor PSV FITfans. Een twaalfweeks programma dat medisch sportgezondheidscentrum TopSupport en de PSV Foundation samen aanbieden. De deelnemers aan de eerste ronde waren enthousiast en boekten aanzienlijke gezondheidswinst. Op 11 april start weer een nieuwe ronde. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Schrijf je in via psv.nl/fitfans (deelname vanaf 18 jaar).

 
 
    Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
 

Uitnodiging geaccrediteerde nascholing “Diagnostiek en behandeling van Allergische Rhinitis”

Op woensdag 4 april organiseren de kinderartsen en KNO-artsen een geaccrediteerde nascholing met als onderwerp “Diagnostiek en behandeling van Allergische Rhinitis” 

De kosten door voornamelijk ziekteverzuim, bij onvoldoende behandelde allergische rhinitis zijn in Nederland jaarlijks rond de 3 miljard euro. Huisartsen en specialisten kunnen hier samen verandering in brengen. In deze nascholing worden handvatten aangereikt, die direct toepasbaar zijn in uw dagelijkse praktijk. Daarbij gaan we ook uitgebreid in op de routing van de allergische patiënt, de huidige ARIA richtlijnen en de (toenemende) rol van immunotherapie. Vanzelfsprekend is er uitgebreid ruimte voor het stellen van vragen.

Visual  
 
  Lees meer    
Article Bottom
 
Article Top
 

Mutaties huisartsen en medisch specialisten maart 2018

Medisch Specialisten St. Anna Zorggroep

Mevrouw Drs. A.E. (Liesanne) Bouwma zal per 1 april a.s. de vakgroep gynaecologie versterken in verband met waarneming. Zij zal langdurig waarnemen.  

Mevrouw I. (Ingrid) van den Hoven zal per 1 april a.s. starten binnen de vakgroep chirurgie als (mamma) chirurg. 

Mevrouw J. Berlage, chef de clinique chirurgie is per 31-01-2018 uit dienst

Huisartsen

Per 1-1-2018 is mevrouw A.C.M. van Mil van HAP van Mil en van Osch te Sint Oedenrode met pensioen. Haar vervanger is mevrouw M.M.E. van Kempen. De praktijknaam wordt HAP van Osch en van Kempen.  

Per 1-4-2018 is de heer R.J.M. van de Kimmenade vertrokken bij HAC Mierlo.

Per 1-1-2018 is de heer P.L.B.J. Lucassen van HAP Bakel met pensioen.

Per 2-3-2018 is de heer S.P.A. Bakx bij Dolium HA BV / HAP Dolium te Eersel vertrokken. Zijn vervanger is mevrouw M.S. Burghout.

Per 5-3-2018 is mevrouw S. van der Voort bij MC de Linden - HAP Bollen te Son en Breugel vertrokken.

 

 
 
   
Article Bottom
 
Article Top
 

Melden mutaties

Om u nog beter van dienst te zijn en u de juiste service te bieden is een actueel en volledig relatiebestand van belang. Daarom stellen wij het bijzonder op prijs als u mutaties zoals nieuw e-mailadres, telefoonnummer, nieuwe en vertrokken collega’s aan ons wilt doorgeven via: thema@st-anna.nl.

 
Aan de adherente huisartsen wordt met enige regelmaat een overzicht gestuurd van de overlegnummers van de medische specialisten. 

Visual  
 
Article Bottom
 
Article Top
 

Activiteitenkalender

4 april 2018              | Geaccrediteerde nascholing "Allergische Rhinitis"
15 mei 2018             | Refereeravond voor huisartsen RTA Zindelijkheid
23-26 mei 2018       | Themadagen naar Šibenik, Kroatië VOL!!!
29 mei 2018             | Symposium Antistolling in de keten anno 2018 

 
 
  Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
 

Heeft u vragen, opmerkingen en suggesties voor THEMA (THEMA-soos, THEMA-raad, Nieuwsbrief etc.) Stuur dan een e-mail naar thema@st-anna.nl. Wij zijn benieuwd naar uw reactie.

 
 
 
Stichting THEMA
Bogardeind 2 | 5664 EH Geldrop | T: 040 - 286 44 89
 
 
 
Wilt u graag nieuws op maat ontvangen? Pas dan uw profiel aan.
Wilt u deze mail niet meer ontvangen? klik dan hier om uit te schrijven voor de nieuwsbrief.