Klik hier voor de webversie wanneer deze e-mail van St. Anna Stichting Thema niet juist wordt weergegeven.
 
St. Anna Stichting Thema
 
Banner
 
» Succesvolle scholing plastische chirurgie/dermatologie 
» Scholing oogheelkunde 
» Melanoomzorgtraject Value Based HealthCare
» Aanpassingen RTA Zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking
» Aanpassing ZorgDomein voor de behandeling van hoofdpijn  
» Gewijzigde doorbelgrenzen
» Open Dag bij Anna op zaterdag 17 maart a.s. 
» Gewogen sterftecijfers Anna Ziekenhuis 2016 onder landelijk gemiddelde
» Succesvolle samenwerking CTO TopSupport wordt voortgezet
» Veel vragen Anna’s vragenuurtje Heup en Knie
» Mutaties huisartsen en medisch specialisten
» Melden mutaties 
» Activiteitenkalender
 
Article Top
  Visual

Succesvolle scholing plastische chirurgie/dermatologie

Op 8 februari jl. organiseerden plastisch chirurg Esther Mesters en dermatoloog Jeanette van Houtum samen met  Thema een zeer succesvolle en druk bezochte scholing met als onderwerpen: Huidtumoren, excisie en reconstructie en een hechtcursus. De 15 huisartsen waren zeer enthousiast.  

 
Article Bottom
 
Article Top
 

Scholing oogheekunde

Op 13 maart organiseren de oogartsen samen met Thema een scholing met onder andere als onderwerp “het traumatische en niet traumatische rode oog”.
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
In het najaar wordt deze cursus herhaald.  

U kunt zich voor deze scholing aanmelden via thema@st-anna.nl of via 040-2864489 onder vermelding van uw naam en mailadres.  

Visual  
 
  Lees meer    
Article Bottom
 
Article Top
  Visual

Melanoomzorgtraject Value Based Health Care

Per 5 februari 2018 zijn we in het St. Anna Ziekenhuis gestart met het melanoomzorgtraject. Dit is in het kader van Value Based Healthcare geïnitieerd om betere begeleiding te bieden aan patiënten bij wie een melanoom is gediagnosticeerd.
Het zorgtraject is tot stand gekomen door samenwerking tussen de dermatologen, oncologisch chirurgen en twee dermatologische verpleegkundigen; Cindy Sangers en Ine van Middelaar. Cindy en Ine verlenen al jaren oncologische zorg op de poli dermatologie en hebben speciaal voor dit zorgtraject de opleiding tot casemanager gevolgd.  

 
 
    Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
 

Aanpassingen RTA Zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking

Er zijn een aantal kleine aanpassingen doorgevoerd in de RTA Zorg voor patienten met een verstandelijke beperking en in de contactgegevens. U vindt de aangepaste RTA op onze website en in de RTA ZOB app. 

Visual  
 
     
Article Bottom
 
Article Top
  Visual

Aanpassing ZorgDomein voor de behandeling van hoofdpijn

Vanaf heden worden in het kader van Value Based Healthcare veranderingen aangebracht in zorgdomein voor de behandeling van hoofdpijn in het St. AnnaZiekenhuis.
Patiënten die worden verwezen met verdenking van hoofdpijn, kunnen vanaf heden ook mede gezien / behandeld worden door de physician assistant (PA) neurologie Mw N.E.J.J Mevissen. Zij is al geruime tijd werkzaam binnen de neurologie met aandachtsgebied hoofdpijn.

Bij het meten van onze kwaliteit zal onderzocht worden of verschillen zichtbaar zijn tussen de uitkomsten van patiënten behandeld door de neuroloog en patiënten behandeld door de PA.

Daarnaast zijn in zorgdomein aanvraagcriteria toegevoegd

 
 
    Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
 

Gewijzigde doorbelgrenzen

Het klinisch laboratorium hanteert regionale referentiewaarden en doorbelgrenzen. Bij de meest recente vaststelling zijn twee kleine wijzigingen doorgevoerd die wij vanaf 1 maart a.s. zullen invoeren.

Glucose > 10 mmol/L bij kinderen < 16 jr (niet bekend, nuchter).
Oude grens was >20 mmol/L

Natrium <125 mmol/L (niet bekend), conform recente NIV richtlijn elektrolyt stoornissen.
Oude grens was <120 mmol/L.

Klinisch laboratorium

Visual  
 
     
Article Bottom
 
Article Top
  Visual

Open dag bij Anna 17 maart a.s.

Op zaterdag 17 maart opent het St. Anna Ziekenhuis weer haar deuren en kun je kennismaken met alle onderdelen van de St. Anna Zorggroep, want ook Ananz en TopSupport zijn deze dag aanwezig. Na een warm ontvangst door onze geweldige vrijwilligers, kun je je laten leiden over de vier verschillende pleinen die een goed beeld geven van alle zorg die wij dagelijks leveren. Het belooft weer een gezellige dag te worden. U komt toch ook? 

 
 
    Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
 

Gewogen sterftecijfers Anna Ziekenhuis 2016 onder landelijk gemiddelde 

Het St. Anna Ziekenhuis publiceert al enkele jaren haar HSMR (Hospital Standardised Mortality Ratio) en de sterftecijfers voor de onderliggende diagnosegroepen (SMR’s). SMR staat voor Standardised Mortality Ratio en geeft de gestandaardiseerde sterfte per diagnosegroep weer. De HSMR 2016 van het St. Anna Ziekenhuis is 92 en is daarmee lager dan het landelijk gemiddelde (100).

 
 
  Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
 

Succesvolle samenwerking CTO TopSupport wordt voortgezet

CTO Zuid, het Centrum voor TopSport en Onderwijs in Eindhoven en het medisch sportgezondheidscentrum TopSupport zetten hun intensieve samenwerking voort. Afgelopen week hebben Mark Meijer, manager CTO Zuid, en Lennart de Jonge, manager TopSupport opnieuw getekend voor een verlenging van de samenwerking in 2018.

 
 
  Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
  Visual

Veel vragen Anna’s vragenuurtje Heup en Knie

Dinsdag 30 januari vond het eerste Anna’s Vragenuurtje plaats.  Online beantwoordde orthopeed Dirk Das vragen over slijtage en aanhoudende pijnklachten aan knie en heup. Deze nieuwe manier van voorlichting  voorzag duidelijk in een behoefte. Veel mensen bleken geïnteresseerd en stuurden hun vragen in. Het Vragenuurtje is terug te kijken via www.st-anna.nl/vragenuurtje .

 
 
    Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
 

Mutaties huisartsen en medisch specialisten 

Medisch specialisten St. Anna Zorggroep

Mevrouw I.P.B Tournoij is gestart binnen de vakgroep geriatrie als klinisch geriater per 20 februari jl. 

Huisartsen

De praktijknaam van CB Huisarts mevrouw J.A.M. Coebergh van den Braak te Valkenswaard is gewijzigd in HAP Coebergh van den Braak.

Per 1-1-2018 is HAP Leenders te Eindhoven overgenomen door HAP Georgis.

Per 1-11-2017 is MC Aalsterweg – HAP Vehmeijers en Rutgers te Eindhoven overgenomen door HAP Kortonjo.

Per 16-2-2018 is de heer E.R.J. Berends vertrokken bij GC Stratum te Eindhoven.
Per 1-2-2018 is de heer T. van der Aa nieuw bij GC Stratum te Eindhoven.

Per 1-1-2018 zijn bij HAP Campanula te Asten 2 nieuwe huisartsen gestart: Mevrouw M. Bout – Boertien en mevrouw M.J.P.M. Klaassen.

Per 1-2-2018 is bij GC De Akkers te Eindhoven de heer H. Dierick vertrokken.
Per 1-2-2018 is mevrouw W.T. Ramcharan nieuw bij GC De Akkers te Eindhoven. 

 

 
 
   
Article Bottom
 
Article Top
 

Melden mutaties

Om u nog beter van dienst te zijn en u de juiste service te bieden is een actueel en volledig relatiebestand van belang. Daarom stellen wij het bijzonder op prijs als u mutaties zoals nieuw e-mailadres, telefoonnummer, nieuwe en vertrokken collega’s aan ons wilt doorgeven via: thema@st-anna.nl.

 
Aan de adherente huisartsen wordt met enige regelmaat een overzicht gestuurd van de overlegnummers van de medische specialisten. 

Visual  
 
Article Bottom
 
Article Top
 

Activiteitenkalender

7 maart 2018           | Sandwichdagen dermatologie
13 maart 2018         | Scholing oogheelkunde
27 maart 2018         | Scholing diabetes en de cardiovasculaire patiënt
15 mei 2018             | Refereeravond voor huisartsen RTA Zindelijkheid
23-26 mei 2018       | Themadagen naar Šibenik, Kroatië VOL!!!

 
 
  Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
 

Heeft u vragen, opmerkingen en suggesties voor THEMA (THEMA-soos, THEMA-raad, Nieuwsbrief etc.) Stuur dan een e-mail naar thema@st-anna.nl. Wij zijn benieuwd naar uw reactie.

 
 
 
Stichting THEMA
Bogardeind 2 | 5664 EH Geldrop | T: 040 - 286 44 89
 
 
 
Wilt u graag nieuws op maat ontvangen? Pas dan uw profiel aan.
Wilt u deze mail niet meer ontvangen? klik dan hier om uit te schrijven voor de nieuwsbrief.