Klik hier voor de webversie wanneer deze e-mail van St. Anna Stichting Thema niet juist wordt weergegeven.
 
St. Anna Stichting Thema
 
Banner
 
» Nieuwjaarsborrel THEMA 2018 
» Uitbreiding vakgroep oogheelkunde 
» Scholingen oogheelkunde en plastische chirurgie/dermatologie
» Samenwerking St. Anna Zorggroep en Sint Maartenskliniek
» Wijziging sneltraject meniscus op basis van patiëntervaringen  
» Pilot palliatieve unit
» Wijziging richtlijnen vergoeding telefonische consulten
» Website Eerstelijns Verblijf Live!
» Online vragenuurtje pijnklachten knie en heup 30 januari a.s.
» Mutaties huisartsen en medisch specialisten
» Melden mutaties 
» Activiteitenkalender
 
Article Top
  Visual

Nieuwjaarsborrel THEMA 2018

Op 25 januari 2018 organiseert THEMA een nieuwjaarsborrel in het St. Anna Ziekenhuis.
De bijeenkomst begint om 17.30. U kunt zich via thema@st-anna.nl hiervoor aanmelden.
 
Tevens wenst Thema u allen nog een succesvol en verzorgend 2018!  

 
Article Bottom
 
Article Top
 

Uitbreiding vakgroep oogheelkunde

Per 1 januari 2018 is de vakgroep oogheelkunde versterkt met de komst van dhr. drs. Koen Paarlberg. Na zijn studie geneeskunde in Utrecht en opleiding oogheelkunde in Maastricht, werkte hij als oogarts in Sittard (Zuyderland Medisch Centrum), Uden (Bernhoven) en recent als waarnemer in het Catharina Ziekenhuis.

Naast de algemene oogheelkunde behoren tot zijn aandachtsgebieden: cataractchirurgie, medische retina (met  leeftijdsgebonden maculadegeneratie en diabetische retinopathie als meest voorkomende aandoeningen) en diverse laserbehandelingen, incl. bij glaucoom.De vakgroep heeft daarmee 3 oogartsen die cataractchirurgie uitvoeren, waardoor de wachtlijst voor staaroperaties in de loop van 2018 aanzienlijk zal verminderen.

Visual  
 
     
Article Bottom
 
Article Top
  Visual

Scholingen oogheelkunde en plastische chirurgie/dermatologie

Op 8 februari organiseert Thema in samenwerking met de plastisch chirurgen en dermatologen een scholing met onder andere als onderwerpen: Huidtumoren, excisie en reconstructie en een hechtcursus.  Klik hier voor de uitnodiging. 

Op 13 maart organiseert Thema in samenwerking met de oogartsen een scholing met onder andere als onderwerpen “het traumatische en niet traumatische rode oog”. Klik hier voor de uitnodiging.

U kunt zich voor deze scholingen aanmelden via thema@st-anna.nl of via 040-2864489 onder vermelding van uw naam en mailadres.  

 
Article Bottom
 
Article Top
 

Samenwerking St. Anna Zorggroep en Sint Maartenskliniek 

De St. Anna Zorggroep en de Sint Maartenskliniek gaan samenwerken op het gebied van de zorg voor reumapatiënten. Vanaf 1 januari 2018 verzorgt de Sint Maartenskliniek alle reumazorg in ons ziekenhuis.

 
 
  Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
 

Wijziging sneltraject meniscus op basis van patiëntervaringen

Het St. Anna Ziekenhuis heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd in de opzet van haar sneltraject meniscus-in-één-dag. Deze zijn vanaf 19 december van kracht. De wijzigingen zijn mede tot stand gekomen door de feedback van patiënten op het bestaande sneltraject. Patiënten die vanaf heden worden verwezen, kunnen vanaf 12 januari voor dit vernieuwde behandeltraject terecht op de polikliniek locatie Eindhoven (pand medisch sportgezondheidscentrum TopSupport)*. 

Visual  
 
  Lees meer    
Article Bottom
 
Article Top
 

Pilot palliatieve unit

Per 1 januari 2018 start op afdeling oncologie een pilot met twee klinische bedden voor patiënten die palliatieve zorg behoeven, die vraagt om een multidisciplinaire aanpak.
We streven er naar middels snelle diagnostiek en multidimensionele benadering de patiënt binnen 5-7 dagen met optimale symptoombestrijding met ontslag te laten gaan.
Het betreft geplande opnames op werkdagen. Het team palliatieve zorg en symptoombestrijding is vanaf de eerste dag betrokken, de specialist blijft hoofdbehandelaar.

De pilot zal in eerste instantie starten voor interne oncologische patiënten in de palliatieve fase. Bij positieve evaluatie van de pilot willen we ook pallatieve patiënten van andere specialismen de mogelijkheid bieden tot opname op de unit.

Team palliatieve zorg en symptoombestrijding
Palliatief.team@st-anna.nl.

 
 
   
Article Bottom
 
Article Top
  Visual

Wijziging richtlijnen vergoeding telefonische consulten

Per 1 januari 2018 zijn wij vanwege nieuwe richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) verplicht om de kosten voor telefonische consulten in sommige gevallen bij de zorgverzekering van de patient in rekening te brengen. Dit kan gevolgen hebben voor het verplicht eigen risico. 

 
 
    Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
 

Website Eerstelijns Verblijf Live! 

We hebben er allemaal in onze praktijken mee te maken: uren rondbellen om een vrij ELV-bed te vinden voor een patiënt die tijdelijk niet meer thuis kan blijven. Daarom hebben we ons het afgelopen jaar hard gemaakt om snelle toegang tot ELV te organiseren. Het resultaat daarvan is de regionale website Verblijfmetzorg.nl waarop de beschikbare hoog- en laagcomplexe bedden in Zuidoost-Brabant te zien zijn, inclusief telefoonnummer waar een beschikbaar bed geregeld kan worden.

Visual  
 
  Lees meer    
Article Bottom
 
Article Top
  Visual

Online vragenuurtje pijnklachten knie en heup

Op 30 januari om 19.30 uur organiseert het St. Anna Ziekenhuis een online vragenuur over pijnklachten aan knie en heup: ‘Anna’s vragenuurtje’.  Het vragenuurtje geeft mensen de kans om specialisten op een laagdrempelige manier vragen te stellen over een bepaald onderwerp. Het eerste online vragenuurtje wordt verzorgd door orthopeed Dirk Das, gespecialiseerd in de behandeling van - veelal aan artrosegerelateerde pijnklachten -aan de heup of knie. 

 
 
    Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
 

Mutaties huisartsen en medisch specialisten 

Huisartsen

Per 01-01-2018 is de heer P.A.W.M. Leijte niet meer werkzaam bij Huisartsenpraktijk Gezondheidsplein te Deurne. De praktijk wordt voortgezet door drs. M.F. van Montfort, E.N.D. Pistorius, drs. C. Hofstra en drs. M. Schulten.

Per 31-12-2017 is de heer W. Van der Hooft gestopt bij MC De Daalakker - HAP de Klaproos te Bergeijk. Mevrouw L. van Avendonk begint per 01-01-2018. 

Mevrouw S. de Mol is gestopt bij HAP Berkhoudt te Eindhoven en gestart bij HAP Kortonjo te Eindhoven.

Per 01-01-2018 is mevrouw A. Scheel gestart bij GC Woensel te Eindhoven

Per 01-01-2018 stopt de heer M. Kroon met zijn praktijk HAP Kroon te Son. De praktijk is overgenomen door mevrouw S.H. Teunisse, en de naam is gewijzigd in HAP Rijnlaan.  

Adreswijziging

Per 01-01-2018 is het adres van Huisartsenpraktijk Mulder en Peulen te Best gewijzigd in Zonnewende 145, 5683 AB Best. Gelieve het oude adres niet meer te gebruiken (Nazarethstraat 145, 5683 AK Best).

Medisch Specialisten

De heer J.C. Paarlberg is gestart binnen de vakgroep oogheelkunde per 1 januari jl. Hij was al vanaf 30 oktober 2017 als waarnemend oogarts werkzaam in het St. Anna Ziekenhuis.

Mevrouw L.M.H. van de Winkel is gestart binnen de vakgroep Inwendige Geneeskunde/MDL-ziekten als internist-oncoloog per 1 januari jl. In de periode juni 2015 - juni 2017 is zij reeds als waarnemend internist-oncoloog werkzaam geweest in het St. Anna Ziekenhuis.

 

 
 
   
Article Bottom
 
Article Top
 

Melden mutaties

Om u nog beter van dienst te zijn en u de juiste service te bieden is een actueel en volledig relatiebestand van belang. Daarom stellen wij het bijzonder op prijs als u mutaties zoals nieuw e-mailadres, telefoonnummer, nieuwe en vertrokken collega’s aan ons wilt doorgeven via: thema@st-anna.nl.

 
Aan de adherente huisartsen wordt met enige regelmaat een overzicht gestuurd van de overlegnummers van de medische specialisten. 

Visual  
 
Article Bottom
 
Article Top
 

Activiteitenkalender

17 januari 2018        | Symposium Kniepathologie
24 januari 2018        | Nieuwjaarsbijeenkomst KNMG district ZOB
25 januari 2018        | Nieuwjaarsborrel THEMA
8 februari 2018         | Scholing plastische chirurgie en dermatologie
13 maart 2018          | Scholing oogheelkunde
27 maart 2018          | Scholing diabetes en de cardiovasculaire patiënt
23-26 mei 2018        | Themadagen naar Šibenik, Kroatië

 
 
  Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
 

Heeft u vragen, opmerkingen en suggesties voor THEMA (THEMA-soos, THEMA-raad, Nieuwsbrief etc.) Stuur dan een e-mail naar thema@st-anna.nl. Wij zijn benieuwd naar uw reactie.

 
 
 
Stichting THEMA
Bogardeind 2 | 5664 EH Geldrop | T: 040 - 286 44 89
 
 
 
Wilt u graag nieuws op maat ontvangen? Pas dan uw profiel aan.
Wilt u deze mail niet meer ontvangen? klik dan hier om uit te schrijven voor de nieuwsbrief.