Klik hier voor de webversie wanneer deze e-mail van St. Anna Stichting Thema niet juist wordt weergegeven.
 
St. Anna Stichting Thema
 
Banner
 
» Nieuwjaarsborrel THEMA 2018 
» Overzicht telefoonnummers poliklinieken 
» RTA Developmental Dysplasie of the Hip (DDH) 
» Aanpassing RTA Zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking 
» Vooraankondiging Symposium Kniepathologie  
» Wijziging rapportage NT-proBNP
» Doorstart team Psychiatrie
» Fysiotherapie TopSupport prolongeert Plus Praktijk status
» TopSupport en Technische Universiteit Eindhoven werken samen aan vitaliteit
» Huisarts ECG gaat volledig digitaal vanaf 1 januari 2018! Herhaling bericht!
» Mutaties huisartsen en medisch specialisten
» Melden mutaties 
» Activiteitenkalender
 
Article Top
  Visual

Nieuwjaarsborrel THEMA 2018

Op 25 januari 2018 organiseert THEMA een nieuwsjaarsborrel in het S.t Anna Ziekenhuis. De bijeenkomst begint om 17:30 uur. U ontvangt hiervoor separaat een uitnodiging. Noteer de datum alvast in uw agenda.  

 
Article Bottom
 
Article Top
 

Overzicht telefoonnummers poliklinieken St. Anna Ziekenhuis

Het St. Anna ziekenhuis werkt met een klantenservice. Patiënten die een afspraak willen maken kunnen dit via de klantenservice doen. 

Klik op lees meer voor een overzicht van de telefoonnummers van de poliklinieken.


Visual  
 
  Lees meer    
Article Bottom
 
Article Top
  Visual

RTA Developmental Dysplasie of the Hip (DDH)

N.a.v. regionale signalen en de eerder door de NHG uitgebracht LESA Developmental Dysplasie of the Hip standaard, heeft een regionale werkgroep bestaande uit een (kader)huisarts, jeugdarts, orthopeed en radioloog voor en namens de regio de RTA Heupdysplasie ontwikkeld. 

 
 
    Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
 

Aanpassing RTA Zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking

Bij de RTA zorg voor verstandelijk gehandicapten is een aanpassing gedaan, bij voetnoot 10 is een nieuwe link geplaatst. U vindt de aangepaste RTA op onze website en in de RTA ZOB app. 

 
 
   
Article Bottom
 
Article Top
 

Vooraankondiging Symposium Kniepathologie 

Tijdens de OverEINDse dagen naar Cascaïs in Portugal (2015) hebben Marijn van de Besselaar, Ralf Bollen en Robin van Kempen een workshop verzorgt over:  "Kniepathologie van jong tot oud, over feiten en fabels".
Tijdens deze workshop kwam de vraag om praktische handvaten voor de samenwerking tussen de 1e en de 2e lijn meermalen naar boven. Reden om een regionale multidisciplinaire werkgroep in te richten die een RTA "traumatische knieproblemen" en "degeneratieve knieproblemen" heeft gemaakt.

 
 
  Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
 

Wijziging rapportage NT-proBNP

Met ingang van 4 december 2017 zal het klinisch chemisch laboratorium de eenheid van rapportage van de bepaling NT-proBNP wijzigen. Hiertoe is besloten in overleg tussen cardiologen en klinisch chemici naar aanleiding van de meest recente Europese richtlijn1. Dit sluit aan bij de NHG-standaard Hartfalen en bij regionale laboratoria. Aan de test zelf verandert niets. 

Visual  
 
  Lees meer    
Article Bottom
 
Article Top
 

Doorstart team Psychiatrie

Kortgeleden kregen we in een overleg de volgende vraag: “jullie gaan toch sluiten als PAAZ?”
Niets is minder waar, we hadden een gebrek aan psychiaters maar zijn inmiddels weer op sterkte met het aantrekken van H. Buchold en B. te Boekhorst.
Via dit bericht willen we dit in ieder geval duidelijk maken en eventuele geruchten ontzenuwen.
Zowel de poli als de afdeling psychiatrie willen jullie weer graag van dienst zijn, dus schroom niet om contact met ons op te nemen!

Team Psychiatrie St. Anna Ziekenhuis
040-2864875

Psychiaters:
H. Buchold
B. te Boekhorst
J. van Lier

 
 
 
Article Bottom
 
Article Top
  Visual

Fysiotherapie TopSupport prolongeert Plus Praktijk status

De fysiotherapie van Medisch Sportgezondheidscentrum TopSupport heeft deze week wederom de Plus Audit van Healthcare Auditing (HCA) behaald. Eerder dit jaar wist TopSupport ook al de audits van NIAZ, SCAS en het Plusprogramma Zilveren Kruis succesvol te doorlopen.

Hierdoor voldoet TopSupport aan de strengste kwaliteitseisen als het gaat om bijvoorbeeld de deskundigheid van de fysiotherapeuten, het resultaat van klanttevredenheidsonderzoeken, dossiervorming, bereikbaarheid, openingstijden en wachttijden.

 
 
    Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
 

TopSupport en Technische Universiteit Eindhoven werken samen aan vitaliteit

Van 20 t/m 24 november 2017 vindt op verschillende locaties van de TU/E campus de Vitaliteitsweek plaats. Ook dit jaar levert medisch Sportgezondheidscentrum TopSupport hieraan een bijdrage. Voor het 5e jaar op rij verzorgt TopSupport de Health Checks voor de medewerkers van de TU/E.  

 
 
  Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
 

Huisarts ECG gaat volledig digitaal vanaf 1 januari 2018! Herhaling bericht

Vanaf 1 januari 2018 worden alle huisartsen ECG’s alleen nog maar digitaal beoordeeld. Dit in het kader van kwaliteit en veiligheid.

Het verzoek aan alle huisartsen is er voor zorg te dragen dat hun Welch Allyn apparatuur en software  up to date is zodat er digitaal gecommuniceerd kan worden met het St. Anna Ziekenhuis.  

Visual  
 
  Lees meer    
Article Bottom
 
Article Top
 

Mutaties huisartsen en medisch specialisten november 2017

Huisartsen

Bij Gezondheidscentrum Meerhoven te Eindhoven is mevrouw T. van Eerd per 01-11-2017 toegevoegd als huisarts.

Bij Gezondheidscentrum Orion te Eindhoven is de heer G.A.A. Havermans per 01-10-2017 toegevoegd als huisarts.

Bij Gezondheidscentrum Strijp te Eindhoven is mevrouw K. Baard per 01-11-2017 toegevoegd als huisarts.  

Bij Gezondheidscentrum Woensel te Eindhoven is mevrouw N. de Haan per 01-09-2017 toegevoegd als huisarts.

Per 01-01-2018 beëindigd H. Snoeijen zijn huisartsenpraktijk te Eindhoven. De praktijk wordt overgenomen door mevrouw M.S.P. de Boer – Manichand en gaat verder onder de naam HAP de Boer.

Per 01-01-2018 neemt mevrouw J.A.M. Coebergh van den Braak de huisartsenpraktijk van de heer J.M. Voets  binnen MC Dommelen te Valkenswaard over.

Bij huisartsenpraktijk Campanula gaat de heer C. Kros per 01-01-2018 met pensioen. Zijn praktijk wordt overgenomen door mevrouw M. Arendonk en mevrouw R. Saenen-Hamelink. 

Medisch Specialisten

Mevrouw dr. M.B. Berrevoets – Aerts is in dienst getreden van de vakgroep neurologie per 01-12-2017. 


 
 
   
Article Bottom
 
Article Top
 

Melden mutaties

Om u nog beter van dienst te zijn en u de juiste service te bieden is een actueel en volledig relatiebestand van belang. Daarom stellen wij het bijzonder op prijs als u mutaties zoals nieuw e-mailadres, telefoonnummer, nieuwe en vertrokken collega’s aan ons wilt doorgeven via: thema@st-anna.nl.

 
Aan de adherente huisartsen wordt met enige regelmaat een overzicht gestuurd van de overlegnummers van de medische specialisten. 

Visual  
 
Article Bottom
 
Article Top
 

Activiteitenkalender

7 december 2017    | Symposium (over) hoop in de palliatieve fase
17 januari 2018        | Symposium Kniepathologie
24 januari 2018        | Nieuwjaarsbijeenkomst KNMG district ZOB
25 januari 2018        | Nieuwjaarsborrel THEMA
23-26 mei 2018        | Themadagen

 
 
  Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
 

Heeft u vragen, opmerkingen en suggesties voor THEMA (THEMA-soos, THEMA-raad, Nieuwsbrief etc.) Stuur dan een e-mail naar thema@st-anna.nl. Wij zijn benieuwd naar uw reactie.

 
 
 
Stichting THEMA
Bogardeind 2 | 5664 EH Geldrop | T: 040 - 286 44 89
 
 
 
Wilt u graag nieuws op maat ontvangen? Pas dan uw profiel aan.
Wilt u deze mail niet meer ontvangen? klik dan hier om uit te schrijven voor de nieuwsbrief.