Klik hier voor de webversie wanneer deze e-mail van St. Anna Stichting Thema niet juist wordt weergegeven.
 
St. Anna Stichting Thema
 
Banner
 
»Terugblik THEMA dagen 2017 te Budapest 
» Fusienieuws: Anna blijft volwaardig ziekenhuis met SEH en IC 
» Herziene RTA Antistolling, beleid en communicatie 
» Update RTA Bariatrische zorg 
» Nieuwe MRI-scanner St. Anna Ziekenhuis in gebruik genomen 
» Integratie laboratoriuminformatiesystemen St. Anna en Catharina 
» Symposium Nederlands Hart Netwerk
» Samenwerking St. Anna Topsupport en VVV-Venlo bekrachtigd
» Update van GezondDorp Leende
» Gevestigd en vertrokken 
» Activiteitenkalender
 
Article Top
  Visual

Terugblik THEMA dagen 2017 te Budapest

Aafke Snoeijen, huisarts te Asten verteld:

De themadagen in Boedapest waren voor mij een succes! We zijn o.a. bijgepraat over de lokale situatie, historisch en qua gezondheidszorg door Elzo Molenberg, deputy head of mission van de Nederlandse ambassade te Budapest. Hans van Kuijk en Norbert van de Hurk hebben de eerste resultaten getoond van hun project GezondDorp Leende. Willem van 't Geloof, historicus heeft ons wat verteld over de geschiedenis van Nederland en de rol van artsen op gebied van Volksgezondheid aan het begin van de 19e eeuw. Ingrid Wolf is geïnterviewd door Joop Vos, cabaretier,  waarbij we op de hoogte gebracht zijn van de laatste stand van zaken rondom de fusie.

 
 
    Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
 

Fusienieuws: Anna blijft volwaardig ziekenhuis met SEH en IC

Tijdens de laatste THEMA-reis naar Budapest heeft Ingrid Wolf, voorzitter van de raad van bestuur van de St. Anna Zorggroep, de ontwikkelingen rondom de fusie met het Catharina Ziekenhuis besproken. Ze deed dit in een interview dat werd afgenomen door dagvoorzitter Joop Vos. (zie foto)

De kern van haar boodschap was dat na de fusie locatie Geldrop een volwaardige ziekenhuislocatie blijft met alle daarbij behorende voorzieningen:  poliklinieken, verpleegafdelingen, diagnostiek, Spoed Eisende Hulp (SEH) en Intensive Care (IC).

Visual  
 
  Lees meer    
Article Bottom
 
Article Top
  Visual

Herziene RTA Antistolling, beleid en communicatie

Onlangs heeft de Kwaliteitsraad goedkeuring gegeven aan de herziene versie RTA Antistolling, beleid en communicatie. De oude RTA had met name betrekking op de orale antistollingsmiddelen (coumarines). In de herziene versie zijn de nieuwe richtlijnen van de FNT en de FMS (antistolling) verwerkt. Tevens zijn afspraken opgenomen over de directe (nieuwe) orale antistollingsmiddelen, die momenteel veelvuldig worden gebruikt. In de nieuwe RTA is ook het regionale beleid betreffende de coumarine overbrugging met laag moleculaire heparine bij een ingreep aangepast aan de huidige stand van zaken en is er een regionaal ingrepenformulier ontworpen. De herziene RTA is geplaatst op de websites van de transmurale centra en in de app RTA ZOB.

Op 5 oktober 2017 vindt van 18.00 – 21.00 uur in het Auditorium bij het MMC Veldhoven een nascholing antistolling plaats in het kader van de herziene RTA Antistolling, beleid en communicatie. Uitnodigingen volgen t.z.t. 

 
 
   
Article Bottom
 
Article Top
 

Update RTA Bariatrische zorg

De RTA bariatrische zorg bij volwassenen heeft een nieuwe versie.

Het gaat om een toevoeging van enkele telefoonnummers en een aanvulling bij “aanvullend onderzoek” Follow up / shared care.

U vindt de nieuwe versie op de website van THEMA: www.thema-anna.nl en in
de RTA ZOB app.

 
 
 
Article Bottom
 
Article Top
 

Nieuwe MRI-scanner St. Anna Ziekenhuis in gebruik genomen

Het St. Anna Ziekenhuis heeft een nieuwe MRI-scanner in gebruik genomen. Het gaat om een Ingenia 1.5T, de allernieuwste generatie MRI van leverancier Philips. De nieuwe MRI-scanner maakt het onderzoek voor de patiënt comfortabeler, is sneller en biedt een betere kwaliteit.

Visual  
 
  Lees meer    
Article Bottom
 
Article Top
 

Integratie laboratoriuminformatiesystemen St. Anna Zorggroep en Catharina Ziekenhuis

De laboratoria van beide locaties hebben reeds een start gemaakt met de integratie van de laboratorium informatiesystemen, dit in voorbereiding op de fusie en het nieuwe EPD (HIX). Naar verwachting zal de integratie in april 2018 afgerond zijn.

We houden u op de hoogte van eventuele wijzigingen in rapportage van laboratoriumdiagnostiek naar VIS, HIS en KIS.

 
 
 
Article Bottom
 
Article Top
  Visual

Symposium Nederlands Hart Netwerk

Het afgelopen jaar heeft het Nederlands Hart Netwerk (NHN) zich doorontwikkeld tot één van de meest toonaangevend Value Based Healthcare organisaties van Nederland. Dit zal ook blijken uit het jaarlijkse symposium van het NHN. Op woensdag 20 september 2017 wordt het symposium georganiseerd in het Evoluon te Eindhoven.

 
 
    Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
 

Samenwerking St. Anna TopSupport en VVV-Venlo bekrachtigd

St. Anna Topsupport verzorgt komend seizoen de medische zorg voor de spelers van de A-selectie van VVV-Venlo. Sportarts Rolf Timmermans neemt hiertoe de rol als clubarts op zich. Maandagavond 12 juni ondertekenden bestuurders van beide partijen een samenwerkingsovereenkomst.

Visual  
 
  Lees meer    
Article Bottom
 
Article Top
  Visual

Update van GezondDorp Leende

GezondDorp Leende leeft in Leende maar ook daarbuiten. We zitten inmiddels op meer dan 900 “Likes” van onze FB pagina. Iedereen die GezondDorp Leende leuk vindt en/of volgt, hartelijk dank daarvoor. Lees meer voor de voortgang.

 
 
    Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
 

Gevestigd en vertrokken

Huisartsen

Bij HAP De Kleine Dommel is mevrouw M.A.E. Hendriks gestart als nieuwe huisarts.

Bij Medisch Centrum Aalsterweg is mevrouw D. Rutgers per 01-07-2017 gestopt als huisarts. De heer Vehmeijer blijft aan in de praktijk.

Bij HAP Aarle – Rixtel is de heer F. Titulaer per 01-07-2017 met pensioen. De maatschap zal voortbestaan met T. Engels, E. Bunthof en T. van de Ven als huisartsen


Nieuwe specialisten St. Anna Ziekenhuis

Mevrouw Maike van Dartel, GZ-psycholoog per 01-07-2017

De heer Rob Vogels, patholoog per 01-07-2017

 

Melden mutaties

Om u nog beter van dienst te zijn en u de juiste service te bieden is een actueel en volledig relatiebestand van belang. Daarom stellen wij het bijzonder op prijs als u mutaties zoals nieuw e-mailadres, telefoonnummer, nieuwe en vertrokken collega’s aan ons wilt doorgeven via: thema@st-anna.nl.

 
 
 
Article Bottom
 
Article Top
 

Activiteitenkalender

5 september 2017   | Transmuraal diabetes overleg voor POH en geïnteresseerde                                                         huisartsen. Casuïstiekbespreking diabetes met dr. Toorians;
                                      Behandeling en vergoeding GLP-1 medicatie
20 september 2017 | Symposium Nederlands Hart Netwerk
5 oktober 2017         | Nascholing antistolling in het kader van herziene RTA Antistolling,                                               beleid en communicatie
28 november 2017 |  Transmuraal diabetes overleg voor POH en geïnteresseerde                                                          huisartsen. Casuïstiekbespreking diabetes met dr. Toorians;
                                       Highlights EASD

 
 
  Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
 

Heeft u vragen, opmerkingen en suggesties voor THEMA (THEMA-soos, THEMA-raad, Nieuwsbrief etc.) Stuur dan een e-mail naar thema@st-anna.nl. Wij zijn benieuwd naar uw reactie.

 
 
 
Stichting THEMA
Bogardeind 2 | 5664 EH Geldrop | T: 040 - 286 44 89
 
 
 
Wilt u graag nieuws op maat ontvangen? Pas dan uw profiel aan.
Wilt u deze mail niet meer ontvangen? klik dan hier om uit te schrijven voor de nieuwsbrief.