Klik hier voor de webversie wanneer deze e-mail van St. Anna Stichting Thema niet juist wordt weergegeven.
 
St. Anna Stichting Thema
 
Banner
 
» Tinnitus spreekuur 
» Optimalisatie vervolgonderzoek bevolkingsonderzoek borstkanker 
» Bereikbaarheid poliklinieken St. Anna Ziekenhuis 5 en 25 mei 
» Wijziging en update RTA Zwelling in de hals
» Sportgeneeskundig spreekuur gestart in Pantaleon medisch centrum (Panningen)
» Uitbreiding pilot nazorg na een bariatrische ingreep
» Sportmedisch onderzoek jonge sporters; Gezond en verantwoord sporten
» Uitnodiging conferentie Transmurale antistolling
» Uitnodiging dialoogconferentie KNMG
» Gevestigd en vertrokken
» Activiteitenkalender
 
Article Top
  Visual

Tinnitus spreekuur

De KNO-afdeling van het Sint Annaziekenhuis heeft gedurende ongeveer een jaar een proef gedaan met het inzetten van een tinnitus-consulente voor de ondersteuning en behandeling van mensen met hinderlijk oorsuizen.  Gebleken is dat dit geleid heeft tot een aantoonbare verbetering van de behandeling van oorsuizen. De boodschap dat er toch niets aan oorsuizen te doen is doet geen recht aan de huidige stand van zaken.

 
 
    Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
 

Optimalisatie vervolgonderzoek bevolkingsonderzoek borstkanker

In de nieuwsbrief van februari hebben wij melding gemaakt van de nieuwe richtlijnen van het RIVM inzake het bevolkingsonderzoek borstkanker.

Hierbij wordt een splitsing gemaakt tussen de Birads 0 versus de Birads 4 of 5 verwijzingen uit het BOBZ.

Voor de duidelijkheid vindt u onderstaand nogmaals wat dit voor uw aanvraag binnen Zorgdomein betekent.

In uw aanvraag binnen Zorgdomein hebt u nu voor deze vrouwen de  keuze gekregen tussen Birads 0 ( aanvullende diagnostiek nodig), waarbij de vrouw alleen naar de radiologie zal gaan, of Birads 4/5 (verdacht tot zeker maligne), waarbij de vrouw als vanouds naar de mammapoli wordt verwezen.
Het is belangrijk dat u de definitieve berichtgeving van het BOBZ afwacht, zodat u de juiste verwijzing kunt doen via het zorgdomein. Daardoor blijven snelheid en efficiency gewaarborgd.

  
  Lees meer    
Article Bottom
 
Article Top
 

Bereikbaarheid poliklinieken St. Anna Ziekenhuis 5 en 25 mei

Op Bevrijdingsdag, vrijdag 5 mei 2017 en Hemelvaartsdag, donderdag 25 mei gelden er gewijzigde openingstijden. Alle poliklinieken van het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop en Eindhoven (incl. bloedafname) zijn gesloten. De AnnApotheek is deze dagen geopend als dienstapotheek*.

TopSupport in Eindhoven is deze dagen gesloten. Reguliere spreekuren vervallen op deze dagen.

*De dienstapotheek is uitsluitend bedoeld voor spoedgevallen die buiten de reguliere openingstijden van uw eigen apotheek vallen. Bij een spoedgeval heeft u van de dienstdoende specialist of huisarts een recept ontvangen voor een medicijn en/of een verbandmiddel, waarvan het gebruik niet kan wachten tot uw eigen apotheek geopend is.

 
   
Article Bottom
 
Article Top
  Visual

Wijziging en update RTA Zwelling in de hals

Begin april 2017 is er een update verschenen van de RTA Zwelling in de hals. De tekst in de RTA is aangescherpt op onderdelen en het indicatiegebied voor een 1e lijns echo met cytologische punctie is gewijzigd. Met name het beleid bij schildkliernodus is gewijzigd; als na een echo blijkt dat er is sprake is van een schildkliernodus dient verwezen te worden naar een internist.

De aangepaste RTA is in te zien via de RTA ZOB app.

 
 
Article Bottom
 
Article Top
 

Sportgeneeskundig spreekuur gestart in Pantaleon medisch centrum (Panningen)

Sinds eind april 2017 biedt medisch sportgezondheidscentrum TopSupport in samenwerking met Diagnostiek voor U een Sportgeneeskundig Spreekuur aan in het Pantaleon Medisch Centrum (Steenbakkersstraat 1 t/m 12 te Panningen). Mensen met bewegingsgerelateerde klachten kunnen hier - op afspraak - terecht bij sportarts Rolf Timmermans. Het Sportgeneeskundig Spreekuur is er zowel voor sporters als voor mensen met een chronische ziekte die op een verantwoorde manier (meer) willen bewegen. Het spreekuur vindt eens per 2 weken plaats op maandagochtend tussen 8.00 en 11.00 uur.  

  Lees meer    
Article Bottom
 
Article Top
 

Uitbreiding pilot nazorg na een bariatrische ingreep

Het Catharina Ziekenhuis en Máxima Medisch Centrum zijn samen met Diagnostiek voor U en de huisartsen in 2015 gestart met een project rondom de zorg bij bariatrische patiënten. Deze patiënten worden postoperatief 5 jaar lang intensief (para)medisch vervolgd in de tweede lijn. Indien de bariatrische patiënten na 2 jaar postoperatief zijn gestabiliseerd, kan de follow up in principe in de eerste lijn plaatsvinden. In eerste instantie zijn bariatrische patiënten uit een beperkt postcodegebied terugverwezen naar de eerste lijn voor hun nazorg. De eerste evaluatie van dit pilotproject toonde een vergelijkbare kwaliteit van zorg en patiënttevredenheid aan. Daarom is besloten om per 1 mei 2017 het postcodegebied te verruimen naar de hele regio Zuidoost Brabant. Patiënten blijven gedurende de pilotperiode vrij om te kiezen voor follow up in de eerste of tweede lijn.

 
 
  Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
  Visual

Sportmedisch onderzoek jonge sporters; Gezond en verantwoord sporten

Sinds kort biedt medisch sportgezondheidscentrum TopSupport (Eindhoven) een sportmedisch onderzoek aan speciaal afgestemd op kinderen die intensief sporten. Dit onderzoek brengt de gezondheid en belastbaarheid van de jonge sporter in beeld en op basis hiervan ontvangen hij/ zij en zijn/ haar ouders gericht advies om overbelasting te voorkomen en de kans op blessures te verminderen. 

 
 
    Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
 

Uitnodiging conferentie Transmurale antistolling; Naar een 'sluitende' antistollingsketen

Op 17 mei organiseert de Federatie Medisch Specialisten, de Stuurgroep Keten Antistollingsbehandeling en de Federatie van Nederlandse Trombosediensten een conferentie met als onderwerp: Transmurale Antistolling.

 Klik hier voor meer informatie en inschrijving

 
 
Article Bottom
 
Article Top
 

Uitnodiging dialoogconferentie KNMG

Op 6 juli organiseert het KNMG District Zuidoost Brabant een dialoogconferentie met als onderwerp: ‘Voltooid leven’ Probleem voor de dokter? De locatie is het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.

Klik hier voor meer informatie en inschrijving. 

 
 
Article Bottom
 
Article Top
 

Gevestigd en vertrokken

Huisartsen

Rectificatie:

Mevrouw C. Venteville is niet meer werkzaam bij GC Woensel maar bij GC Orion.  

 

 
 
Article Bottom
 
Article Top
 

Activiteitenkalender

17-05-2017 | Conferentie Transmurale antistolling; Naar een 'sluitende' antistollingsketen
07 t/m 10 juni 2017 | THEMA dagen in Budapest
06-07-2017 | Dialoogconferentie KNMG; Voltooid leven; Probleem voor de dokter?
28-09-2017 | Netwerkbijeenkomst THEMA

 
 
  Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
 

Heeft u vragen, opmerkingen en suggesties voor THEMA (THEMA-soos, THEMA-raad, Nieuwsbrief etc.) Stuur dan een e-mail naar thema@st-anna.nl. Wij zijn benieuwd naar uw reactie.

 
 
 
Stichting THEMA
Bogardeind 2 | 5664 EH Geldrop | T: 040 - 286 44 89
 
 
 
Wilt u graag nieuws op maat ontvangen? Pas dan uw profiel aan.
Wilt u deze mail niet meer ontvangen? klik dan hier om uit te schrijven voor de nieuwsbrief.