Klik hier voor de webversie wanneer deze e-mail van St. Anna Stichting Thema niet juist wordt weergegeven.
 
St. Anna Stichting Thema
 
Banner
 
» Themadagen Budapest 7-10 juni 2017 
» Gebruik RTA ZOB app 
» Publicatie RTA Cardiovasculair risicomanagement
» Herziene versie RTA Bariatrie
» Hervatting polikliniek reumatologie per 6 april 2017
» One-stop HNP poli
» TIA poli
» Informatieavond AD(H)D bij kinderen, meer dan alleen medicijnen
» Aanvrager tevredenheidsonderzoek klinisch laboratorium 2016
» Gevestigd en vertrokken
» Activiteitenkalender
 
Article Top
 

THEMAdagen Budapest 7-10 juni 2017

De uitnodiging en inschrijfformulieren zijn verstuurd, zowel per post als per mail.  Vanwege bezorgproblemen kan het zijn dat deze (nog) niet zijn bezorgd. Indien u een inschrijfformulier wenst te ontvangen, dan kunt u ons een e-mail sturen thema@st-anna.nl. U ontvangt dan een complete set via de mail.

Visual  
     
Article Bottom
 
Article Top
  Visual

Gebruik RTA ZOB app

Weet u dat u voor  het inzien van de Regionale Transmurale Afspraken via de RTA ZOB app geen inlogcode nodig heeft? Zodra u de app heeft gedownload uit de playstore of app store kunt u de RTA’s direct inzien. 

Download voor Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mdl.Regio_ZOB

Download voor Apple
https://appsto.re/nl/XdwG6.i

 
 
Article Bottom
 
Article Top
 

Publicatie RTA Cardiovasculair risicomanagement

Medio februari 2017 zijn de afspraken rondom cardiovasculair risicomanagement definitief gemaakt. Het doel van de afspraken is afstemming in het beleid te bereiken rond screening, diagnostiek en behandeling van patiënten met een verhoogd cardiovasculair risico in de 1e en 2e lijn. De criteria voor verwijzing en/of consultatie worden beschreven. 

 
 
  Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
 

Herziene versie RTA Bariatrie

De RTA Bariatrie is herzien en daarbij zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. U kunt de RTA vinden in de app: RTA ZOB, of via de Thema website www.thema-anna.nl.

 
 
Article Bottom
 
Article Top
 

Hervatting polikliniek reumatologie per 6 april 2017

Met tevredenheid kunnen we melden dat de polikliniek reumatologie van het St. Anna Ziekenhuis vanaf 6 april weer patiënten kan ontvangen. Dankzij een samenwerking met de Sint Maartenskliniek zal Karen Bevers, reumatoloog, een dag per week werkzaam zijn in ons ziekenhuis.

Zorgdomein wordt hier op aangepast zodat huisartsen weer patiënten kunnen verwijzen. Een verdere uitbreiding van de dienstverlening wordt onderzocht. Hierover houden we u op de hoogte.

 
 
Article Bottom
 
Article Top
 

One-stop HNP poli

Op maandag en dinsdag kunnen patiënten terecht voor de one-stop hernia poli bij het St. Anna ziekenhuis, locatie Eindhoven (bij de Tongelreep). U kunt patiënten die u verdenkt van een HNP of kanaalstenose via Zorgdomein aanmelden voor deze combi. Belangrijk is dat u duidelijk aangeeft dat het gaat om deze specifieke one-stop HNP poli, omdat alleen dan de MRI wordt gecombineerd met direct daarna het consult met de neuroloog.

 
 
Article Bottom
 
Article Top
 

TIA-poli

De TIA-poli wordt langzaam uitgefaseerd, daar wij vooruitlopend op de aanpassingen van de richtlijnen patiënten met een acute TIA in toenemende mate zullen opnemen op de stroke unit. Dit heeft te maken met de noodzaak van snelle planning van carotisoperatie, detectie van boezemfibrilleren en het vaststellen van mimics.

 
 
Article Bottom
 
Article Top
  Visual

Informatieavond AD(H)D bij kinderen, meer dan alleen medicijnen

Vanwege grote belangstelling organiseert het St. Anna Ziekenhuis te Geldrop een tweede informatieavond over 'AD(H)D bij kinderen, meer dan alleen medicijnen’.

De avond vindt plaats op donderdag 6 april 2017.

Deze avond gaat mevrouw Pestman (kinderarts) dieper in op AD(H)D, andere hulp en begeleiding naast medicijnen, de AD(H)D poli in het St. Anna Ziekenhuis en wijzigingen in jeugdzorg.
Klinisch psycholoog mevrouw Van Eert geeft informatie over onderzoek en begeleiding van kinderen met AD(H)D binnen het St. Anna Ziekenhuis. Na de lezingen bestaat de mogelijkheid om informatiestands te bezoeken. Hier vindt u meer informatie over welke hulp en begeleiding naast medicijnen mogelijk is bij AD(H)D. 

Aanmelden via online aanmeldformulier of bij patiëntenvoorlichting via telefoon:
040 - 286 4874.

 
 
    Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
 

Aanvragers tevredenheidsonderzoek klinisch laboratorium 2016

Het klinisch laboratorium heeft eind 2016 een aanvragers tevredenheidsonderzoek (ATO) 1e lijn gehouden. We hebben hiervoor 60 huisartsen en verloskundigen benaderd. Met een respons van 50% kunnen we spreken van een geslaagd ATO, waarbij we de uitkomsten ook als representatief kunnen beschouwen. We zijn tevreden met een gemiddeld rapportcijfer van een 8.2, maar het kan natuurlijk altijd nog beter.
 
  
  Lees meer    
Article Bottom
 
Article Top
 

Gevestigd en vertrokken

Vertrek psychiater St. Anna Ziekenhuis

Per 1 april zal mevrouw C. Pinto haar werkzaamheden als psychiater binnen het St. Anna ziekenhuis beëindigen.

Huisartsen

 De praktijk van de vorig jaar overleden huisarts Vergroesen wordt per 01-04-2017 overgenomen door mevrouw M.J. Lankhorst en mevrouw E. Denie. Zij gaan verder als HAP Lankhorst.

Bij huisartsen Coevering in Geldrop gaat de heer M. Westein per 01-04-2017 vertrekken. Hij wordt opgevolgd door de heer B.A.A.M. Kandelaars.

Bij GC Woensel gaat mevrouw C. Venteville per 01-04-2017 vertrekken. Zij wordt opgevolgd door mevrouw H. Plaatzer.

Bij Huisartsencentrum Mierlo stopt de heer R.J.M. van Kimmenade. Hij wordt opgevolgd door de heer F.A. van Eck.

Bij HAP Bakel is de heer B.M.J. Cornelissen gestart als nieuwe huisarts. 

 
 
Article Bottom
 
Article Top
 

Activiteitenkalender

09-04-2017 | Scholing plastische chirurgie: Handproblemen in de huisartspraktijk
07 t/m 10 juni 2017 | THEMA dagen in Budapest
28-09-2017 | Netwerkbijeenkomst THEMA

 
 
  Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
 

Heeft u vragen, opmerkingen en suggesties voor THEMA (THEMA-soos, THEMA-raad, Nieuwsbrief etc.) Stuur dan een e-mail naar thema@st-anna.nl. Wij zijn benieuwd naar uw reactie.

 
 
 
Stichting THEMA
Bogardeind 2 | 5664 EH Geldrop | T: 040 - 286 44 89
 
 
 
Wilt u graag nieuws op maat ontvangen? Pas dan uw profiel aan.
Wilt u deze mail niet meer ontvangen? klik dan hier om uit te schrijven voor de nieuwsbrief.