Klik hier voor de webversie wanneer deze e-mail van St. Anna Stichting Thema niet juist wordt weergegeven.
 
St. Anna Stichting Thema
 
Banner
 
» Themadagen 2017 
» Nieuwjaarsbijeenkomst THEMA 
» Optimalisatie vervolgonderzoek bevolkingsonderzoek borstkanker
» Wijziging aanvragen verblijf in verpleeg- of verzorgingshuis
» Start telefonisch overleghalfuurtje pijnbestrijding
» Uitbreiding service DiAnna periodieke niet ketengebonden laboratoriumdiagnostiek
» Nuchter cholesterol prikken niet meer nodig
» Gevestigd en vertrokken
» Activiteitenkalender
 
Article Top
 

Bestemming lustrumreis 20ste THEMA dagen 2017

Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van THEMA is de de bestemming voor de 20ste THEMA dagen bekend gemaakt.
 
We gaan dit jaar naar het mooie Budapest. Het thema zal zijn: Back to the future: The past, the present and the future.
 
Binnenkort ontvangt u de uitnodiging en het inschrijfformulier.

Visual  
     
Article Bottom
 
Article Top
 

Nieuwjaarsbijeenkomst THEMA

Donderdag 26 januari vond de Nieuwjaarsbijeenkomst plaats van THEMA in de Kasteelhoeve. Het was een geanimeerde bijeenkomst die in het teken stond van  “elkaar ontmoeten”. Van deze gelegenheid is dan ook uitgebreid gebruik gemaakt door de aanwezigen. De voorzitter raad van bestuur van de St. Anna Zorggroep, Ingrid Wolf, gaf een duidelijke toelichting op de aanstaande fusie.

De volgende bijeenkomst van THEMA vindt plaats 30 maart a.s. i.s.m. Rabobank met het symposium “Waardecreatie voor de patiënt”. Een inspirerende avond over Value Based Health Care en waardecreatie voor de patiënt in de keten. De uitnodiging hiervoor volgt binnenkort.

 
 
Article Bottom
 
Article Top
  Visual

Optimalisatie vervolgonderzoek bevolkingsonderzoek borstkanker

Zoals u in het artikel, dat wij recentelijk hebben geplaatst op de website van het St. Annaziekenhuis, kunt lezen, hebben wij de routing voor vrouwen, die door het BOBZ worden verwezen, aangepast. Klik hier voor het artikel.

Wij volgen nu de richtlijnen van het RIVM, waarbij er een splitsing wordt gemaakt tussen de Birads 0 versus de Birads 4 of 5 verwijzingen uit het BOBZ. 

Voor u betekent dat een wijziging in uw aanvraag via zorgdomein. 

 
 
    Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
 

Wijziging aanvragen verblijf in verpleeg- of verzorgingshuis

Per 1 januari j.l. is er, wat betreft het verblijf in een verpleeg- of verzorgingshuis, een en ander veranderd in de wet- en regelgeving.

Vóór 1 januari was het noodzakelijk dat alle aanvragen voor een verblijf in verpleeghuis of verzorgingshuis gedaan werden bij het C.I.Z.. Patiënten betaalden dan een eigen bijdrage gerelateerd aan hun inkomen.  

Per 1 januari wordt een tijdelijke opname in een verzorgingshuis (logeerkamer), een tijdelijke opname in een somatisch verpleeghuis en een hospice vergoed door de zorgverzekering. De eigen bijdrage is vervallen, wel moet de patiënt rekening houden met het eigen risico van de zorgverzekering. 

Visual  
 
  Lees meer    
Article Bottom
 
Article Top
  Visual

Start telefonisch overleghalfuurtje pijnbestrijding

De heer Bart Liebrand is werkzaam als pijnspecialist in het St. Anna Ziekenhuis. Hij gaat vanaf 1 april 2017 starten met een telefonisch overleghalfuurtje. Het betreft een proefperiode tot 1 juli a.s.

Dit houdt in dat alle huisartsen kunnen bellen met allerlei vragen over pijnproblemen. Denk hierbij aan vragen over Herpes Zoster, radiculaire pijn, pijn bij een degeneratieve wervelkolom of oncologische pijnklachten. 

Het overleghalfuurtje vindt plaats op de woensdagen van 17.00 – 17.30 uur.

Het doel is heel eenvoudig: laagdrempelig intercollegiaal overleg en ondersteuning pijnbestrijding in de eerste lijn.

De heer Liebrand is te bereiken via 040-2864259. Bij geen gehoor kunt u via de portiers (040-2864040) worden doorverbonden. 

 
 
Article Bottom
 
Article Top
 

Uitbreiding service DiAnna mbt inregelen periodieke niet ketengebonden laboratoriumdiagnostiek

Vanwege de toenemende vraag naar het (periodiek/jaarlijks) oproepen van patiënten met niet-ketengebonden bepalingen (DM/CVR), is vanuit DiAnna het mogelijk gemaakt om via ZorgDomein  de volgende oproepdiensten aan te bieden:
 

  • Bariatrische chirurgie (1x per jaar)
  • Oproepdienst lab algemeen (vrij aan te geven, bv lithium)
  • Oproepdienst schildklier (TSH/FT4)


 Deze oproepdiensten kunt u vinden in ZorgDomein ->> Welzijnsdiensten & Cursussen -> Overige Zorgvragen -> Anna ziekenhuis, locatie Geldrop ->  Diagnostiek aanmelden oproepdienst.
  Lees meer    
Article Bottom
 
Article Top
  Visual

Nuchter cholesterol prikken niet meer nodig

Uit recente literatuur blijkt dat het nauwelijks uitmaakt of een patiënt nuchter is of niet om het lipiden profiel te bepalen. Het is dan ook niet langer meer nodig om deze testen te bepalen bij nuchtere patiënten. De referentie-, en streefwaarden veranderen niet. 

De medewerker van de bloedafnamedienst zal de patiënt vragen of deze nuchter is. Dit wordt vervolgens gerapporteerd bij de labuitslagen. Uiteraard kunnen er andere testen in uw aanvraag zijn waarvoor de patiënt wél nog steeds nuchter moet zijn.

 
 
    Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
 

Gevestigd en vertrokken

Huisartsen
Bij HAP de Kleine Dommel in Geldrop is mevrouw L. Maartens per direct gestart als huisarts. Zij vervangt mevrouw A. de Ridder – v.d. Pol.
 
Bij huisartsen Coevering in Geldrop is mevrouw A.C.M. de Ridder – v.d. Pol gestart als huisarts. Zij vervangt mevrouw C.S. Gortemaker.

Bij HAP Kastelenplein in Eindhoven gaat mevrouw M.A.P. Nelissen per 13-03-2017 vertrekken. Hiervoor in de plaats komt mevrouw L.H.A.G.M. Lammerts.

Bij HAP Stiphout is mevrouw L. Tabor – Mulder gestart als waarnemend huisarts. Zij vervangt mevrouw E. Bunthof.

Bij HAP Aarle-Rixtel heeft mevrouw E. Bunthof de praktijk overgenomen van de heer Titulaer. Zij is samen met de heer A.M. Engels praktijkhouder. De heer Titulaer blijft wel werkzaam binnen de praktijk.

Bij HAP Brandevoort is mevrouw D. Camron voorlopig werkzaam als vervangend huisarts voor mevrouw M. Smeulders.

Bij MC Aalsterweg – HAP Jansen is mevrouw H.A.C.M. Berends gestopt als huisarts. Zij is per direct werkzaam bij HAP Lidwina.
Haar vervangster is per direct mevrouw M. Bod. 

 

 
 
Article Bottom
 
Article Top
 

Activiteitenkalender

30-03-2017 | THEMA soos in samenwerking met de Rabobank
09-04-2017 | Scholing plastische chirurgie 
07 t/m 10 juni 2017 | THEMA dagen in Budapest
28-09-2017 | Netwerkbijeenkomst THEMA

 
 
  Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
 

Heeft u vragen, opmerkingen en suggesties voor THEMA (THEMA-soos, THEMA-raad, Nieuwsbrief etc.) Stuur dan een e-mail naar thema@st-anna.nl. Wij zijn benieuwd naar uw reactie.

 
 
 
Stichting THEMA
Bogardeind 2 | 5664 EH Geldrop | T: 040 - 286 44 89
 
 
 
Wilt u graag nieuws op maat ontvangen? Pas dan uw profiel aan.
Wilt u deze mail niet meer ontvangen? klik dan hier om uit te schrijven voor de nieuwsbrief.