Klik hier voor de webversie wanneer deze e-mail van St. Anna Stichting Thema niet juist wordt weergegeven.
 
St. Anna Stichting Thema
 
Banner
 
» Verplaatsen THEMA soos naar 30 maart 2017 
» Belangrijke verandering reumatologie 
» Tijdig spreken over het levenseinde
» Congresdagen Orthopedie februari 2017
» Koersplan Ananz
» Komst nieuwe revalidatie-arts
» Gevestigd en vertrokken
» Activiteitenkalender
 
Article Top
 

Verplaatsen THEMA SOOS naar 30 maart 2017

Het symposium Value Based Health Care en waardecreatie voor de patiënt wordt verplaatst naar 30 maart 2017. De timing in de drukke kerstperiode was niet gelukkig vandaar dat besloten is het symposium te verplaatsen. Een nieuwe aankondiging wordt tijdig verstuurd, maar noteer alvast deze datum in uw agenda. 

 
 
Article Bottom
 
Article Top
 

Belangrijke verandering reumatologie

De vakgroep reumatologie van het Maxima Medisch Centrum (MMC) levert tot tevredenheid reeds langere tijd gedurende twee dagdelen per week de poliklinische zorg voor reumapatiënten in ons ziekenhuis. Zij heeft enige tijd geleden te kennen gegeven dat zij per 1 december deze samenwerking zal beëindigen en zich concentreert in Eindhoven zoals dat langer geleden ook al het geval was.

Helaas is het door het landelijke gebrek aan reumatologen niet mogelijk deze zorg in Geldrop op een andere, even terzakekundige manier voort te zetten. 

 
 
  Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
 

Tijdig spreken over het levenseinde

Een regionale werkgroep bestaande uit vertegenwoordiging uit de 1e lijn, de 4 ziekenhuizen in de regio en het netwerk Palliatieve zorg, heeft samenwerkingsafspraken opgesteld over het tijdig aangaan van een levenseindegesprek. Deze zijn begin 2016 gepubliceerd. Naar aanleiding van het verschijnen van deze RTA zijn er ter ondersteuning van zorgverleners regionale publieksfolders ontwikkeld, die gratis te downloaden zijn via de app PalliArts of via de app RTA ZOB:
- Afspraken maken over uw behandelgrenzen
- Als genezing niet meer mogelijk is

 
 
    Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
 

Congresdagen orthopedie februari 2017

Orthopedie Geldrop van het St. Anna Ziekenhuis nodigt u uit voor haar jaarlijkse congresdagen op vrijdag 10 en vrijdag 17 februari 2017. Tijdens deze twee dagen kunt u via een live verbinding meekijken met een operatie ('live surgery') en deelnemen aan verschillende workshops. In deze workshops kunt u zelf meemaken hoe het is om een heupprothese of een knieprothese te plaatsen. Het programma start om 13:30 uur en wordt om 18:30 uur afgesloten met een hapje en een drankje. Lees verder voor het volledige programma en inschrijven.

Visual  
 
  Lees meer    
Article Bottom
 
Article Top
 

Koersplan Ananz

De komende jaren stijgt –ook in onze regio- het aantal kwetsbare ouderen. Daarnaast krijgen we te maken met forse bezuinigingen. In deze dynamische omgeving maken wij dagelijks keuzes om onze cliënten professionele en persoonlijk zorg te kunnen blijven bieden. Hoe wij dit doen, hebben we beschreven in ons Koersplan. Centraal thema hierin is ZorgZamen, een vrije vertaling van ‘zorg’ en ‘samenwerken’. Ook de samenwerking met verwijzers in de keten is én van onze speerpunten. Benieuwd naar ons Koersplan? Lees dan snel verder.

 
 
    Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
 

Komst nieuwe revalidatie-arts

Per 15 november is de heer P. (Peter) van Leeuwen gestart met zijn werkzaamheden als revalidatie-arts. Hij wordt gedetacheerd vanuit Blixembosch. De heer Van Leeuwen volgt de heer H. Blanken op, die per 1 december a.s. zijn werkzaamheden zal beëindigen. 

 
 
     
Article Bottom
 
Article Top
 

Gevestigd en vertrokken

Nieuwe specialist St. Anna Ziekenhuis 
De heer P.J.C.M. van Leeuwen, revalidatie-arts (per 15-11-2016)

Vertrek revalidatie-arts St. Anna Ziekenhuis
Per 1 december zal de heer H. Blanken zijn werkzaamheden als revalidatie-arts binnen het St. Anna Ziekenhuis beëindigen. 


 
 
Article Bottom
 
Article Top
 

Activiteitenkalender

26-01-2017 | Nieuwjaarsbijeenkomst THEMA 
30-03-2017 | THEMA soos in samenwerking met de Rabobank
07 t/m 10 juni 2017 | THEMA dagen
21-09-2017 | Netwerkbijeenkomst THEMA

 
 
  Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
 

Heeft u vragen, opmerkingen en suggesties voor THEMA (THEMA-soos, THEMA-raad, Nieuwsbrief etc.) Stuur dan een e-mail naar thema@st-anna.nl. Wij zijn benieuwd naar uw reactie.

 
 
 
Stichting THEMA
Bogardeind 2 | 5664 EH Geldrop | T: 040 - 286 44 89
 
 
 
Wilt u graag nieuws op maat ontvangen? Pas dan uw profiel aan.
Wilt u deze mail niet meer ontvangen? klik dan hier om uit te schrijven voor de nieuwsbrief.