Klik hier voor de webversie wanneer deze e-mail van St. Anna Stichting Thema niet juist wordt weergegeven.
 
St. Anna Stichting Thema
 
Banner
 
» THEMA klankbordgroep huisartsen
» Het acuut coronair syndroom in Zuid-Oost Brabant: de keten versterkt!
» RTA ZOB app! 
» Overlegnummer specialisten
» Radiologie onderzoeken op locatie Eindhoven
» Safe the date! 15 december symposium
» Gevestigd en vertrokken
» Activiteitenkalender
 
Article Top
 

THEMA Klankbordgroep huisartsen

Sinds enkele jaren bestaat de THEMA Klankbordgroep huisartsen. Drie à vier maal per jaar vindt een overleg plaats waarin THEMA actuele onderwerpen toetst bij de huisartsen zoals o.a. aanvragen in zorgdomein, bijwonen oncologiebesprekingen, mogelijkheden overleg huisarts-specialist, geriatrie etcetera. Daarnaast biedt deze overlegvorm de mogelijkheid per e-mail snel te toetsen inzake vragen over nieuwe werkwijzen of andere zaken. De huisartsen welke zitting hebben in de klankbordgroep zijn John Stassen uit Geldrop, Peter-Paul Dill uit Mierlo, Manda v.d. Ven uit Maarheeze, Marleen Kofman uit Eindhoven en Ban Ibrahim uit Asten. Deze huisartsen geven aan de overleggen erg zinvol te vinden en ook ervaren zij het als een goede informatieuitwisseling van beide partijen.

Mocht u onderwerpen willen aandragen voor de klankbordgroep of heeft u vragen over de klankbordgroep, stuur dan een e-mail naar thema@st-anna.nl en wij nemen contact met u op.

 
 
Article Bottom
 
Article Top
  Visual

Acuut Coronair Syndroom in Zuid-Oost Brabant: de keten versterkt

Door de intensieve samenwerking is de zorg voor patiënten met een Acuut Coronair Syndroom (ACS) uitstekend georganiseerd in de regio Zuid-Oost Brabant. Dit heeft op 11 oktober ’16 geresulteerd in de certificering door de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) gedurende het symposium: ‘Het Acuut Coronair Syndroom in Zuid-Oost Brabant: de keten versterkt.’

Op het gebied van ACS zijn de 4 ziekenhuizen in de regio Zuid-Oost Brabant (Catharina Ziekenhuis, Elkerliek Ziekenhuis, Máxima Medisch Centrum en St. Anna Ziekenhuis) al in 1999 gestart met een periodiek afstemmingsoverleg. De regionale ambulancedienst, GGD Brabant Zuid-Oost, is later aangeschoven. In 2016 is de keten versterkt met de 1ste lijn door deelname van de huisartsengroepen SGE, ELAN, PoZoB en DOH en de huisartsenposten SHOKO en HAP Oost-Brabant.

 
 
    Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
 

RTA ZOB app!

In juni 2016 is er een verbeterde versie van de regionale app RTA ZOB beschikbaar gekomen. Hierin zijn enkele wijzigingen en verbeteringen aangebracht. Onder andere is de layout gewijzigd en kunt u pushberichten ontvangen indien er een nieuwe RTA beschikbaar is.

Alle RTA’s en contactgegevens van zorgverleners uit de regio zijn opgenomen in de RTA ZOB app. U kunt zelf uw informatie aanpassen. Check of uw gegevens correct zijn opgenomen, overlegnummers enz. en pas, indien nodig, deze aan. In uw gegevens kunt u uw praktijknummer en uw nummer voor intercollegiaal overleg invullen.

Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen die een inlogcode hebben, zijnde huisartsen en specialisten.

Alle informatie snel toegankelijk op uw smartphone of tablet. (voor Apple en Android).

Inlogcode nodig? Indien u een medisch specialist of huisarts bent kunt u hiervoor contact opnemen met Thema via
thema@st-anna.nl


Download voor Android »

Download voor Apple »

 
Article Bottom
 
Article Top
 

Overlegnummer specialisten

Wij hebben gemerkt dat het telefoonnummer van de overleglijn van onze poliklinieken niet bij iedereen bekend is. Wanneer u als huisarts rechtstreeks via de poliklinieken de specialist wilt bereiken verzoeken wij u het telefoonnummer te bellen zoals vermeld in de lijst die u heeft ontvangen. Indien u deze lijst niet heeft ontvangen kunt u contact opnemen met THEMA, via 040-2864489 of thema@st-anna.nl

 
 
Article Bottom
 
Article Top
  Visual

Radiologie onderzoeken op locatie Eindhoven

Patiënten die worden doorverwezen voor een radiologie-onderzoek naar locatie Eindhoven moeten hiervoor altijd een afspraak maken. Zowel digitaal op het ZorgDomein aanvraagformulier als op het papieren aanvraagformulier wordt duidelijk aangegeven voor welke onderzoeken patiënten een afspraak moeten maken. De eenvoudige bucky-onderzoeken kunnen op locatie Geldrop op inloop. Op locatie Eindhoven kan geen enkel radiologisch onderzoek op inloop.

 
 
Article Bottom
 
Article Top
 

Safe the date! 15 december symposium

Op donderdag 15 december organiseert de Rabobank Dommelstreek in samenwerking met THEMA een interactieve bijeenkomst.
 
Tijd: 17.30 – 21.30
 
U ontvangt binnenkort meer informatie over deze avond. Houd de datum alvast vrij!

 
 
Article Bottom
 
Article Top
 

Gevestigd en vertrokken

Huisarts 
Bij MC de Linden HAP Eijsbouts en Panhuizen te Son en Breugel is de heer O.M.E. Eijsbouts met pensioen. Hij wordt opgevolgd door de heer S.R. van Galen. Tevens wijzigt de praktijknaam in HAP Panhuizen en Van Galen. 

Bij HAP Mauritslaan te Helmond is de heer W.C. de Jong gestopt als huisarts. 

 
 
Article Bottom
 
Article Top
 

Activiteitenkalender

05-11-2016 | Scholing plastische chirurgie "kleine chirurgie in de huisartspraktijk" 
10-11 en 16-11 | Sandwichdagen praktijkvoering KOH
15-12-2016 | Themasoos in samenwerking met de Rabobank. 

 
 
  Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
 

Heeft u vragen, opmerkingen en suggesties voor THEMA (THEMA-soos, THEMA-raad, Nieuwsbrief etc.) Stuur dan een e-mail naar thema@st-anna.nl. Wij zijn benieuwd naar uw reactie.

 
 
 
Stichting THEMA
Bogardeind 2 | 5664 EH Geldrop | T: 040 - 286 44 89
 
 
 
Wilt u graag nieuws op maat ontvangen? Pas dan uw profiel aan.
Wilt u deze mail niet meer ontvangen? klik dan hier om uit te schrijven voor de nieuwsbrief.