Klik hier voor de webversie wanneer deze e-mail van St. Anna Stichting Thema niet juist wordt weergegeven.
 
St. Anna Stichting Thema
 
Banner
 
» 24u holter diagnostiek
» Het acuut coronair syndroom in Zuid-Oost Brabant: de keten wordt versterkt!
» Download de RTA ZOB app! 
» Spreekuur voor Turks sprekenden polikliniek Chirurgie tijdelijk opgeschort
» Overlegnummer specialisten
» Foliumzuur: wijziging analysemethode en referentiewaarde
» Klinisch chemicus stelt zich voor
» Werkwijze inzet psycholoog V&V in de thuissituatie vanuit de WLZ vereenvoudigd
» Kijkje in eigen keuken
» Gevestigd en vertrokken
» Activiteitenkalender
 
Article Top
 

24u holter diagnostiek

Met ingang van 1 september biedt DiAnna, het eerstelijns diagnostisch centrum vanuit het St. Anna ziekenhuis, huisartsen de mogelijkheid voor 24u holter ECG diagnostiek. De introductie van holter monitoring betekent een verdere uitbouw van ons 1e lijns diagnostiek pakket. Het diagnostisch pakket van DiAnna is onderscheidend, omdat er altijd ervaren specialisten zijn gekoppeld aan de diagnostiek.

Huisartsen kunnen met de holter ECG dus gebruik maken van onze cardiologische expertise, zonder directe doorverwijzing naar de cardioloog.

 
 
  Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
  Visual

Het acuut coronair syndroom in Zuid-Oost Brabant: de keten wordt versterkt!

Op 11 oktober vindt de officiële aftrap plaats van het regionaal NVVC Connect ACS overleg Zuid-Oost Brabant. Regiopartners kunnen zich inschrijven voor deze NVVC Connect kick-off die van 19:00 tot omstreeks 21:30 plaatsvindt in het Maxima Medisch Centrum te Veldhoven. Er staat een aantal interessante lezingen van alle ketenpartners op het programma. 

 
    Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
 

Download de RTA ZOB app!

Alle RTA’s en contactgegevens van zorgverleners uit de regio zijn opgenomen in de RTA ZOB app. Alle informatie snel toegankelijk op uw smartphone of tablet. (voor Apple en Android). Inlogcode nodig? Neem contact op met Thema via thema@st-anna.nl

Download voor Android »

Download voor Apple »

 
Article Bottom
 
Article Top
 

Spreekuur voor Turks sprekenden polikliniek Chirurgie (locatie Eindhoven) tijdelijk opgeschort

De afgelopen maanden bood polikliniek Chirurgie van het St. Anna Ziekenhuis op maandagavond een spreekuur voor Turks sprekende patiënten aan. Tijdens het spreekuur was een verpleegkundige aanwezig die het gesprek, waar nodig of gewenst, tussen arts en patiënt kon vertalen.

Het ging om een proef en onlangs is besloten deze proef te beëindigen. 

 
 
  Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
 

Overlegnummer specialisten

Wij hebben gemerkt dat het telefoonnummer van de overleglijn van onze poliklinieken niet bij iedereen bekend is. Wanneer u als huisarts rechtstreeks via de poliklinieken de specialist wilt bereiken verzoeken wij u het telefoonnummer te bellen zoals vermeld in de lijst die u heeft ontvangen. Indien u deze lijst niet heeft ontvangen kunt u contact opnemen met THEMA, via 040-2864489 of thema@st-anna.nl

 
 
Article Bottom
 
Article Top
  Visual

Foliumzuur: wijziging analysemethode en referentiewaarde

Vanwege aanpassingen in het foliumzuurreagens door de firma, zijn foliumzuuruitslagen met ingang van 14 juli 2016 niet meer vergelijkbaar met eerdere resultaten. De nieuwe uitslagen liggen lager dan in het verleden. In samenwerking met de laboratoria van het Catharina ziekenhuis en Maxima Medisch centrum, die beiden hetzelfde reagens gebruiken, zijn nieuwe referentiewaarden (suppletiegrens) vastgesteld. Bij uitslagen onder de 10.4 nmol/l is een deficiëntie waarschijnlijk en dient suppletie overwogen te worden.

 
 
Article Bottom
 
Article Top
 

Klinisch chemicus stelt zich voor

Aangenaam kennis te maken! Mijn naam is Kelly Broen, klinisch chemicus, en ik ben de waarneemster van Darryl Telting die tijdelijk werkzaam is op het huisartsenlaboratorium te Curacao.

Hoewel ik nieuw ben in deze regio heb ik goede en leuke ervaringen met het samenwerken met huisartsen elders.

Visual  
 
  Lees meer    
Article Bottom
 
Article Top
 

Werkwijze inzet psycholoog V&V in de thuissituatie vanuit de WLZ vereenvoudigd

De werkwijze om de psycholoog V&V Ananz te consulteren met als doel de (functionele) diagnostiekvraag goed in kaart te brengen is vereenvoudigd. Per heden geldt dat de verwijzing van de huisarts voldoende  is voor de indicatie-aanvraag. De voorwaarde van het CIZ is dat de aanvraag minimaal de reden van de verwijzing moet bevatten. Ook de diagnose of een (werk)hypothese moet hierin naar voren komen. Ongericht verwijzen zonder dat de huisarts diagnostisch en medisch onderzoek heeft gedaan, is onvoldoende.

 
 
  Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
  Visual

Kijkje in eigen keuken

Medisch specialisten van de St. Anna Zorggroep bieden huisartsen de mogelijkheid om een dag mee te lopen met een medisch specialist. Een leuke en nuttige manier om kennis uit te wisselen.

Wilt u een keer meelopen met een medisch specialist van de St. Anna Zorggroep? Meld u dan aan via thema@st-anna.nl

 
 
Article Bottom
 
Article Top
 

Gevestigd en vertrokken

St. Anna Zorggroep

Per 20 augustus is dhr. E.P.M. van Steenberge (waarnemend internist ouderengeneeskunde) gestopt als waarnemer binnen de St. Anna Zorggroep

Huisarts 
Per 1 oktober zal de heer P.J. Meurs, huisarts in Soerendonk, stoppen als huisarts.
De praktijk wordt voortgezet door Mw. L. Klinkers en Mw. A. Govaert. 

 
 
  Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
 

Activiteitenkalender

11 oktober | Kickoff meeting ACS regio zuidoost Brabant (MMC Veldhoven)
13 oktober | Training “tijdig spreken over het Levenseinde (Catharina ziekenhuis)
5 november | Scholing plastische chirurgie (Businessroom PSV)
10 en 16 november | Sandwichdagen praktijkvoering KOH
15 december | Themasoos in samenwerking met de Rabobank. 

 
 
  Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
 

Heeft u vragen, opmerkingen en suggesties voor THEMA (THEMA-soos, THEMA-raad, Nieuwsbrief etc.) Stuur dan een e-mail naar thema@st-anna.nl. Wij zijn benieuwd naar uw reactie.

 
 
 
Stichting THEMA
Bogardeind 2 | 5664 EH Geldrop | T: 040 - 286 44 89
 
 
 
Wilt u graag nieuws op maat ontvangen? Pas dan uw profiel aan.
Wilt u deze mail niet meer ontvangen? klik dan hier om uit te schrijven voor de nieuwsbrief.