Klik hier voor de webversie wanneer deze e-mail van St. Anna Stichting Thema niet juist wordt weergegeven.
 
St. Anna Stichting Thema
 
Banner
 
» Buckykamer locatie Eindhoven op 7 juni buiten gebruik
» Nieuw klinisch onderzoek naar de behandeling van kniepijn: het Latella-2-onderzoek
» Informatieavond ‘Hoofdpijn bij kinderen’ door hoofdpijnpoli St. Anna Ziekenhuis
» Geldigheidsduur verwijzingen
» Stagiair THEMA
» Start eerste ouderengeneeskundige Ananz
» Wijziging parathyroidhormoon analysemethode en referentiewaarde
» Gevestigd en vertrokken
» Okselklieren gespaard dankzij jodiumzaadje
» Kwaliteitsvenster uitgebreid
» Beëindigen spreekuren Polikliniek Oogheelkunde op locatie Eindhoven
» Pensionering oogarts O.T. Domela Nieuwenhuis
» Komst waarnemer revalidatie arts
» Komst SEH arts
» Jaarverslag 2015: St. Anna toont zich robuuste organisatie
» Activiteitenkalender
 
Article Top
 

Buckykamer locatie Eindhoven op 7 juni buiten gebruik

In verband met onderhoud aan de vloer is de buckykamer op locatie Eindhoven op dinsdag 7 juni a.s. buiten gebruik.

Er kunnen die dag geen röntgenfoto’s gemaakt worden. Excuses voor het ongemak.

 
 
Article Bottom
 
Article Top
 

Nieuw klinisch onderzoek naar de behandeling van kniepijn: het Latella-2-onderzoek

Het St. Anna Ziekenhuis doet mee aan een internationaal klinisch-wetenschappelijk onderzoek naar een mogelijk nieuwe behandeloptie voor patiënten met mediale kniepijn (pijn aan de binnenkant van de knie) als gevolg van artrose. Aan het Latella-2-onderzoek doen patiënten mee met symptomen van slijtage aan de binnenkant van de knie, bij wie niet operatieve behandelingen (geneesmiddelen, braces, injecties of fysiotherapie) niet geholpen hebben. De ziekenhuizen die op dit moment in Nederland aan dit onderzoek meedoen zijn het Slotervaartziekenhuis (Amsterdam), St. Anna Ziekenhuis (Geldrop), Maastricht UMC (Maastricht) en Isala (Zwolle).

 
 
  Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
  Visual

Informatieavond ‘Hoofdpijn bij kinderen’ door hoofdpijnpoli St. Anna Ziekenhuis

Op maandag 6 juni organiseert het St. Anna Ziekenhuis van 19.30 - 21.30 uur een informatieavond over hoofdpijn bij kinderen. Deskundigen van de hoofdpijnpoli van het St. Anna Ziekenhuis gaan in op symptomen en behandelmethoden. Ook is een ervaringsdeskundige aanwezig en is er ruim de tijd om vragen te stellen aan alle deskundigen.

 
 
    Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
 

Geldigheidsduur verwijzingen

Voor medisch specialistische zorg is vóóraf een verwijzing nodig van een daartoe gerechtigde zorgaanbieder, zoals een huisarts*.

Alle zorgverzekeraars eisen dat er voor tweedelijns zorg in het ziekenhuis sprake is van een verwijzing. Alleen in het geval van spoedzorg is dit niet nodig.  

Hieronder een overzicht van de geldigheidsduur van verwijzingen die verschillende
zorgverzekeraars hanteren. Het overzicht betreft een samenvatting van de tekst zoals opgenomen in de overeenkomsten 2016 die de zorgverzekeraars met het St. Anna Ziekenhuis hebben afgesloten.   

*Lid 2 van artikel 14 van de Zorgverzekeringswet schrijft dit voor

Verzekeraar  Geldigheidsduur verwijzing chronische zorg  Geldigheidsduur verwijzing overige zorg 
Zilveren Kruis Achmea Onbeperkt geldig Niet bekend 
VGZ, DSW, ASR  Onbeperkt geldig Niet bekend 
Multizorg, Menzis 1 jaar geldig  1 jaar geldig  
CZ 9 maanden geldig   9 maanden geldig  

Voor een overzicht van alle verzekeraars klikt u op Lees meer. 
 
 
  Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
 

Stagiair THEMA

Hallo, mijn naam is Dries Verhallen en ben ter afsluiting van mijn master Healthcare Policy, Innovation, and Management aan de Universiteit van Maastricht momenteel stagiair bij THEMA.

Visual  
 
  Lees meer    
Article Bottom
 
Article Top
  Visual

Start eerste ouderengeneeskundige Ananz

Met ingang van 2 mei is Renate van der Burght-Smink gestart als eerste ouderengeneeskundige binnen Ananz. Renate heeft bij diverse zorginstellingen gewerkt als eerste specialist ouderengeneeskunde.

Binnen de vakgroep ouderengeneeskunde zal, na een inwerkperiode van Renate, een herverdeling van afdelingen plaatsvinden. Renate zal de vakgroep vertegenwoordigen in het MT van Ananz en deelnemen in de verschillende andere (zorgbrede) werkgroepen. Renate start als specialist ouderengeneeskundige op de locatie Berk.

 
 
    Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
 

Wijziging parathyroidhormoon analysemethode en referentiewaarde

Met ingang van 2 mei j.l. heeft het Klinisch laboratorium de parathyroid­hormoon (PTH) analyse­methode gewijzigd. Vanaf de genoemde datum maakt het laboratorium gebruik van een 2e generatie intact PTH bepaling (firma Roche). Ook de voorgaande test was een 2e generatie intact PTH bepaling (Firma Siemens), zodat er minimale wijzigingen in de referentiewaarden en interpretatie van testuitslagen ontstaat.

Visual  
 
  Lees meer    
Article Bottom
 
Article Top
 

Gevestigd en vertrokken

Nieuwe huisarts
Mw. M. Huibers, huisarts bij HAP Leonardus
Mw. H. Plaatzer, huisarts bij GC Gestel midden

Vertrokken
Dhr. H.J.H. van Hirtum, huisarts bij HAP Leonardus
Mw. A.J. Commissaris, huisarts bij GC Gestel midden

Overlijdensbericht
Op 1 april 2016 is de heer J.C.W.M.M. Schakenraad, oud-huisarts en waarnemer overleden.

 
 
  Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
 

Okselklieren gespaard dankzij jodiumzaadje

Het zogenaamde jodiumzaadje speelt een belangrijke rol in de behandeling voor vrouwen met borstkanker. De lokalisatietechniek met het jodiumzaadje wordt al langer gebruikt om de exacte plaats van een tumor aan te geven in de borst. Het St. Anna Ziekenhuis gebruikt dezelfde methode ook om een uitzaaiing van borstkanker in een lymfeklier van de oksel te markeren. Door vervolgens tijdens de operatie te focussen op de lymfeklier waar daadwerkelijk een uitzaaiing zit, kan onnodige okselklierverwijdering voorkomen worden waardoor ook minder complicaties ontstaan zoals mogelijke vochtophoping in de arm (lymfoedeem).

 
 
  Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
 

Kwaliteitsvenster uitgebreid

Ziekenhuizen en revalidatiecentra in Nederland willen open zijn over hun kwaliteit van zorg. Daarom hebben ziekenhuizen in het voorjaar van 2014 een Kwaliteitsvenster ontwikkeld voor patiënten en andere geïnteresseerden. Onlangs (25 mei 2016) is dit venster uitgebreid en geeft nu borst- en darmkankerpatiënten informatie over de uitkomsten van behandelingen.

 
 
  Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
 

Beëindigen spreekuren Polikliniek Oogheelkunde op locatie Eindhoven

De spreekuren van de polikliniek Oogheelkunde op de Stratumsedijk 50 te Eindhoven worden beeindigd. Per 1 juli 2016 zullen hier geen consulten meer plaatsvinden.

Patiënten die na deze datum nog een afspraak gepland hebben staan op deze locatie, ontvangen een toelichtende brief en een nieuwe afspraak. De nieuwe afspraak vindt plaats in het St. Anna Ziekenhuis te Geldrop (poli Oogheelkunde) op dezelfde datum en het zelfde tijdstip.  

Mocht het voor de patiënt niet mogelijk zijn om op de aangegeven datum en tijd op de polikliniek in het St. Anna Ziekenhuis te Geldrop aanwezig te zijn, dan kan de patiënt contact opnemen via telefoonnummer: 040 - 286 4825. Wij zoeken dan samen met de patiënt naar een passend moment voor een nieuwe afspraak.

 
 
Article Bottom
 
Article Top
 

Pensionering oogarts O.T. Domela Nieuwenhuis

Dr. O.T. Domela Nieuwenhuis, oogarts, neemt afscheid van het St. Anna Ziekenhuis en gaat per 1 juni 2016 met pensioen. 

Momenteel wordt nog gezocht naar een passende oplossing ter vervanging. 

Patiënten van dr. Domela Nieuwenhuis waarvoor de komende maanden een nieuwe afspraak gepland zou moeten worden, hebben een brief ontvangen waarin wij hen een voorstel doen voor een afspraak bij één van onze zorgprofessionals van de polikliniek Oogheelkunde. 

Mocht u naar aanleiding van dit bericht contact met ons willen opnemen dan kan dit via telefoonnummer: 040 286 4825.

 
 
Article Bottom
 
Article Top
  Visual

Komst waarnemer revalidatie arts

Op 24 mei jl. is mevrouw J.M.P.I. (Anne-Marie) van Haest, revalidatie-arts, gestart met haar werkzaamheden als waarnemer voor de vakgroep revalidatie. Zij zal vanuit Blixembosch gedetacheerd worden. Gedurende de vakantie van de heer Blanken, die duurt tot 22 juni, zal mevrouw Van Haelst aanwezig zijn op de woensdagen. Daarna zal zij tot 1 september alleen op de maandagen aanwezig zijn. U kunt haar bereiken via het secretariaat van de afdeling fysiotherapie & revalidatie op telefoonnummer 4831.

 
 
    Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
 

Komst SEH arts

Met ingang van 1 mei is Eefje Eggels – van den Berg gestart als SEH arts voor de vakgroep SEH artsen. Het betreft een uitbreiding van de vakgroep SEH artsen.

 
 
  Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
 

Jaarverslag 2015: St. Anna toont zich robuuste organisatie

De zorggroep die dit jaar (2016) 85 jaar bestaat, toonde in 2015 wederom aan in staat te zijn flexibel te zijn, verbindingen te leggen die waarde toevoegen voor patiënten en cliënten, goede en patiëntvriendelijke zorg te kunnen leveren en al jarenlang goede financiële resultaten te kunnen boeken zowel op het gebied van de ziekenhuiszorg, als op het gebied van de ouderenzorg en de sportzorg.

 
 
  Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
 

Activiteitenkalender

1 t/m 4 juni       THEMA dagen E-health (vol)
6 juni                Informatieavond hoofdpijn bij kinderen
5 juli                 Symposium ‘Goede zorg rond het levenseinde’ (Catharina ziekenhuis)

 
 
  Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
 

Heeft u vragen, opmerkingen en suggesties voor THEMA (THEMA-soos, THEMA-raad, Nieuwsbrief etc.) Stuur dan een e-mail naar thema@st-anna.nl. Wij zijn benieuwd naar uw reactie.

 
 
 
Stichting THEMA
Bogardeind 2 | 5664 EH Geldrop | T: 040 - 286 44 89
 
 
 
Wilt u graag nieuws op maat ontvangen? Pas dan uw profiel aan.
Wilt u deze mail niet meer ontvangen? klik dan hier om uit te schrijven voor de nieuwsbrief.