Klik hier voor de webversie wanneer deze e-mail van St. Anna Stichting Thema niet juist wordt weergegeven.
 
St. Anna Stichting Thema
 
Banner
 
» Herziene RTA’s
» ZorgDomein: Echo-geleide injectie medicatie beschikbaar bij radiologie
» Wijziging GPS behandeling
» Start gespecialiseerd enkel- en voetspreekuur bij TopSupport
» Orthopedie - App
» Wegwijzer en aanbevelingen voor ouders van kind met verstandelijke beperking
» St. Anna Ziekenhuis locatie Eindhoven & TopSupport
» Oproep: casuïstiek islamitische patiënt en levenseindebeslissingen
» Bloedafname en diagnostiek in Gezondheidscentrum 'Gestel Midden' in Eindhoven
» Gevestigd en vertrokken
» Activiteitenkalender
 
Article Top
 

Herziene RTA’s

Hoofdpijn
In 2015 is de RTA Hoofdpijn herzien, mede naar aanleiding van de NHG standaard die in 2014 is gepubliceerd. De RTA is aangepast aan de terminologie die in de NHG standaard wordt gebruikt en geeft het beleid weer rondom diagnostiek, behandeling en verwijzen.  

Hypothyreoïdie
Tevens is de RTA hypothyreoïdie in 2015 herzien en sluit weer aan op de herziene NHG standaard Schildklieraandoeningen uit 2013.

De herziende versies van beide RTA’s kunt u vinden op de website van de transmurale centra en staan vermeld in de RTA ZOB App.

Visual  
 
  Lees meer    
Article Bottom
 
Article Top
 

ZorgDomein: Echo-geleide injectie medicatie beschikbaar bij radiologie

Als alternatief voor blinde diagnostische en therapeutische injecties in weke delen of gewricht kan een injectie onder direct zicht middels echografie worden overwogen. Door echo-geleid te injecteren weet u zeker dat de medicatie op de juiste plaats in de hoogste dosering terecht komt en kan iatrogene schade worden vermeden. Bij kalkafzetting in peesstructuren kan in eenzelfde sessie ook echogeleide dry needling of barbotage plaatsvinden. In zorgdomein zijn deze producten vanaf nu rechtstreeks door de huisarts bij de afdeling radiologie aan te vragen.

 
 
  Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
 

Wijziging GPS behandeling

Vanaf 1 januari 2016 is de afdeling Orthopedie helaas genoodzaakt om te stoppen met het uitvoeren van de GPS behandeling voor langdurige peesklachten. Reden voor het beëindigen van de uitvoering van GPS behandelingen is de door de zorgverzekeraar gestopte vergoeding hiervoor naar aanleiding van te weinig evidence. Uiteraard blijft de Polikliniek Orthopedie graag zorgen en streven naar een goede alternatieve behandeling voor patiënten met langdurige peesklachten.

 
 
  Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
  Visual

Start gespecialiseerd enkel- en voetspreekuur bij TopSupport

Vanaf heden bieden het medisch sportgezondheidscentrum TopSupport en het St. Anna Ziekenhuis elke maandag van 18.00 - 20.30 uur een enkel- en voetspreekuur aan. Het spreekuur richt zich op (recreatieve) sporters en/of mensen die door klachten aan voet of enkel minder goed kunnen bewegen of sporten. De orthopedisch chirurg, sportarts en fysiotherapeut werken samen om snel de juiste diagnose en een passend behandelplan op te stellen. Patiënten hebben een verwijzing nodig voor dit spreekuur.

 
 
    Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
 

Orthopedie - App

Sinds 1 december 2015 is de zogenaamde "orthopedie app" beschikbaar. Een informatieve app voor patiënten die een nieuwe heup of knie krijgen, een schouderoperatie, kruisbandoperatie of kijkoperatie aan de knie ondergaan. Door deze gratis app te installeren op hun smartphone of tablet krijgen zij of hun mantelzorgers toegang tot allerlei praktische informatie rondom hun behandeling en operatie. De nieuwe app is te vinden in de App store voor de I-phone of via Google Play (Android telefoons).  

Visual  
 
  Lees meer    
Article Bottom
 
Article Top
  Visual

Wegwijzer en aanbevelingen voor ouders van kind met verstandelijke beperking

Van ouders/begeleiders, verpleegkundigen en artsen vraagt een ziekenhuisopname van een kind met een verstandelijke beperking speciale aandacht.  

Platform VG Noord-Brabant heeft signalen van knelpunten serieus genomen en samen met ouders, vertegenwoordigers van woon-/zorginstellingen en ziekenhuizen de ‘Wegwijzer voor ouders en persoonlijk begeleider’ en ‘Aanbevelingen voor zorgverleners’ ontwikkeld.

 
 
    Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
 

St. Anna Ziekenhuis locatie Eindhoven & TopSupport

Wist u dat.. het St. Anna Ziekenhuis ook een locatie in Eindhoven heeft? Naast poliklinieken zijn er een afnamelaboratorium, een radiologie afdeling met een MRI, een echokamer en een röntgenkamer gevestigd. Ook TopSupport is op deze locatie gevestigd. Via “Lees meer” vindt u een overzicht van alle spreekuren, onderzoeken en meer informatie over TopSupport. 

Visual  
 
  Lees meer    
Article Bottom
 
Article Top
 

Oproep: casuïstiek islamitische patiënt en levenseindebeslissingen

Geachte collega’s, 

Drs. Sulayman Larrassi en Dr. Eric van der Laar (Catharina Ziekenhuis) willen graag een beroep op u doen voor het aandragen van (lopende) casuïstiek voor een onderzoek over beslissingen rond het levenseinde bij patiënten met een islamitische achtergrond. Zoals u wellicht uit ervaring weet, is er soms spanning tussen wat de arts medisch nog zinvol acht en wat patiënt en/of familie vanuit hun geloof verwachten.  Indien u weet heeft van zo’n casus, zou u deze dan willen tippen vóór 30 mei 2016? 

U kunt de casus doorgeven per e-mail: sulayman.larrassi@cze.nl of telefonisch 040-239 8523/8520.  

Drs. Sulayman Larrassi, islamitische geestelijk verzorger i.o.

Dr. Eric van de Laar, ethicus

 
 
  Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
  Visual

Bloedafname en diagnostiek in Gezondheidscentrum 'Gestel Midden' in Eindhoven

DiAnna, het diagnostisch centrum van het St. Anna Ziekenhuis, gaat samenwerken met Gezondheidscentrum Gestel Midden in Eindhoven. Als onderdeel van de samenwerking is er van maandag t/m vrijdag van 08.30 - 10.15 uur een bloedafnamepost gerealiseerd. Daarnaast is er een eerstelijns diabetesdienst beschikbaar en ondersteunt DiAnna de huisartsen met 'point of care testing'.

 
 
    Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
 

Gevestigd en vertrokken

Nieuwe huisarts
Mw. N. Zwier, huisarts bij SGE Sibelius (01-01-2016)

Overlijdensbericht
Op vrijdag 22 januari is dhr. R.J. Vergroessen overleden, huisarts te Waarle. 

 
 
  Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
 

Activiteitenkalender

04-02-2016 | Scholing sportgeneeskunde GEANNULEERD
20-02-2016 | Scholing plastische chirurgie
01-06-2016 t/m 04-06-2016 | THEMA-dagen E-Health

 
 
  Lees meer  
Article Bottom
 
Article Top
 

Heeft u vragen, opmerkingen en suggesties voor THEMA (THEMA-soos, THEMA-raad, Nieuwsbrief etc.) Stuur dan een e-mail naar thema@st-anna.nl. Wij zijn benieuwd naar uw reactie.

 
 
 
Stichting THEMA
Bogardeind 2 | 5664 EH Geldrop | T: 040 - 286 44 89
 
 
 
Wilt u graag nieuws op maat ontvangen? Pas dan uw profiel aan.
Wilt u deze mail niet meer ontvangen? klik dan hier om uit te schrijven voor de nieuwsbrief.